Geldbeugel moet dicht blijven op homeparty's

Door Sabine Vermeulen op 26 december 2013, over deze onderwerpen: Ondernemen

Madame Mylène, Mister Tupperware, Juffrouw Friendtex en Mevrouw Victoria mogen geen voorschot of betaling ontvangen op homeparty's. Dat zegt de wet. En dat zal de wet blijven zeggen, want het voorstel van de N-VA om dit onrechtvaardig betaalverbod op te heffen, werd afgeketst.

Een organisator van een homeparty mag alvorens een termijn van zeven dagen vanaf de dag volgend op de ondertekening van de bestelbon is verlopen, geen geld ontvangen. Dit betaalverbod is wel al afgeschaft voor overeenkomsten op afstand, maar nog steeds niet voor verkoop buiten de onderneming, zoals een homeparty.

Terwijl de Algemene directie 'controle en bemiddeling' bevestigt dat ze vrijwel nooit een klacht ontvangen over homeparty's en dat uit een studie van D&K Vision blijkt dat consumenten bijzonder tevreden zijn over dit type verkoop, gaat deze wet de realiteit voorbij. Want op zo'n homeparty worden steevast de portemonnees bovengehaald en worden de producten netjes betaald. Zelden haalt de gastvrouw, en niet de verkoper, de bedragen op en bewaart het envelopje een week onder haar matras. Niet met vol enthousiasme, want niemand houdt graag geld bij dat van een ander is.

Om de huidige gang van zaken wettelijk te maken, diende de N-VA een voorstel in om betaling mogelijk te maken vanaf de ondertekening van een overeenkomst gesloten tijdens een homeparty. Met behoud van de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen; de periode waarin de klant het product kan testen en eventueel nog kan afzien van zijn aankoop. De voorgestelde maatregel heeft als doel om homeparty's te vereenvoudigen, zowel voor de klant als de verkoper, zonder dat de klant aan bescherming inboet. En vooral om aan te passen aan de realiteit.

België is het laatste van de 28 EU-landen waar het verbod op betaling op homeparty's gehandhaafd blijft. Frankrijk heeft recent en als voorlaatste in het rijtje, de aanpassing voor betalingsmogelijkheid op homeparty's voorzien. Voor één keer kunnen we het betreuren dat de minister van Consumenten zich als socialistische beleidsmaker niet richt naar Frankrijk als referentieland ter inspiratie voor het nemen van nieuwe maatregelen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is