Parlement kan knoop doorhakken

In het federale regeerakkoord staat de garandeerde dienstverlening vermeld. De minister van Justitie wil met de vakbonden tot een onderhandelde oplossing komen. Maar ondertussen tikt de klok verder en worden er weinig vorderingen gemaakt. “Als het niet lukt met de vakbonden, moet het parlement maar zelf de beslissing nemen”, vindt Sophie De Wit. “Mijn wetsvoorstel ligt klaar. De N-VA wil hier echt werk van maken.”

Meer gevangenispersoneel

Europa tikte ons land al meermaals op de vingers voor het uitblijven van een gegarandeerde dienstverlening. Omdat de gevangenisomkadering tijdens stakingen te beperkt is, riskeert de overheid bovendien schadeclaims en boetes. Ondertussen maakt de regering alvast werk van meer gevangenispersoneel. Netto kwamen er de voorbije jaren 451 personeelsleden bij. “Dat is een grote inspanning op korte tijd, zeker in tijden van besparingen”, besluit Sophie De Wit.