Gegarandeerde dienstverlening tast stakingsrecht niet aan

De Wit is alvast duidelijk dat de gegarandeerde dienstverlening het stakingsrecht niet aantast: “Gevangenispersoneel mag na de invoering van een gegarandeerde dienstverlening nog steeds staken. Het enige dat de gegarandeerde dienstverlening regelt, is dat er een minimaal aantal penitentiaire beambten aanwezig is om de basisrechten van de gedetineerden te garanderen. Als de vakbonden nu in de pers zeggen dat ze staken omdat hun stakingsrecht wordt uitgehold, is dat onjuist.”

Regeerakkoord uitvoeren

“We zijn op Albanië na zowat het enige land in Europa zonder gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen. De N-VA steunt de minister om het regeerakkoord, waarin de invoering van de gegarandeerde dienstverlening is opgenomen, uit te voeren”, zegt De Wit.

Begrip voor gevangenispersoneel

De Wit heeft echter ook begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin het gevangenispersoneel moet werken: “Doordat de vorige regeringen de voorbije decennia alle veiligheidsdepartementen verwaarloosden, zitten we nu met verouderde gevangenissen. Het masterplan van deze regering tracht daaraan tegemoet te komen. Er gebeuren ook heel wat extra aanwervingen om het personeelstekort op te lossen. Heel wat cipiers kunnen hun vakantiedagen niet opnemen, maar misschien moeten de vakbonden de hand in eigen boezem durven steken en de wildgroei aan syndicale verlofdagen aan banden leggen. Dat aantal is de voorbije jaren fors gestegen, waardoor andere cipiers telkens moeten invallen.”