Geert Bourgeois tevreden met nieuwste brexit-stemming: “Uitstel prima, afstel nog beter”

Door Geert Bourgeois op 15 maart 2019, over deze onderwerpen: Economie, Brexit
Geert Bourgeois

Vlaams minister-president Geert Bourgeois verwelkomt de stemming van het Britse Lagerhuis om Theresa May te mandateren een verlenging te vragen van de termijn van artikel 50 na 29 maart. “Ik blijf hopen dat de Britten uiteindelijk terugkomen op de brexit en dat uitstel leidt tot afstel. In ieder geval dient een uitstel gekoppeld te worden aan een voorstel van Britse kant. Het is in het belang van onze bedrijven, burgers en onze welvaart dat er duidelijkheid komt”, zegt Geert Bourgeois.

De minister-president staat open voor een verlenging tot 30 juni, dan wel een langere periode, onder voorwaarden. Zeker voor een verlenging na 30 juni zal de Britse regering minstens een van haar rode lijnen moeten verschuiven, opdat bijvoorbeeld een douane-unie mogelijk wordt.

Vlaamse welvaart beschermen

Bourgeois wil in alle geval dat al het mogelijke gedaan wordt om de Vlaamse jobs, de Vlaamse welvaart te beschermen. “We moeten er ons goed van bewust zijn dat in elk van de scenario’s een no-deal mogelijk blijft, waarbij volgens de KU Leuven maar liefst 28.000 Vlaamse jobs en 2,6 procent van het Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. BBP op de helling staan. Ik vraag de Europese leiders daarom met aandrang om duidelijkheid te eisen van het Verenigd Koninkrijk zonder in een punitieve logica te vervallen”, besluit Geert Bourgeois.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is