Geert Bourgeois: “Met ‘Visie 2050’ bereiden we Vlaanderen optimaal voor op de toekomst”

Door Geert Bourgeois op 21 september 2015, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Welzijn, Mobiliteit, Klimaat, Ouderenzorg
Geert Bourgeois: “Met ‘Visie 2050’ bereiden we Vlaanderen optimaal voor op de toekomst”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft ‘Visie 2050’ voorgesteld: de langetermijnstrategie voor Vlaanderen waarop zijn regering vanaf dit jaar al wil inzetten. “Dit is immers geen verre toekomstmuziek,” stelt Bourgeois: “2050 is het jaar waarin iemand die vandaag geboren wordt, 35 jaar zal zijn.” Een beleid gericht op die horizon kan mee voor de nodige, vaak ingrijpende veranderingen zorgen én Vlaanderen tijdig voorbereiden op die veranderingen.

Om haar ambitieuze toekomstvisie kracht bij te zetten, selecteerde de Vlaamse Regering alvast zeven zogenoemde transitieprioriteiten:

  1. Omgaan met en klaar zijn voor ingrijpende technologische en maatschappelijke veranderingen
  2. De sprong maken naar de industrie van de toekomst
  3. Levenslang leren en iedereen aan de slag helpen
  4. Een demografiestrategie ontwikkelen en werk maken van zorg en welzijn van de toekomst
  5. De structurele omschakeling naar de kringloopeconomie doorzetten
  6. Werken aan een vlot en veilig mobiliteitssysteem
  7. Zorgen voor een energieomschakeling

“Aan die prioriteiten voor Vlaanderen willen wij de komende jaren werken, over de grenzen van de verschillende beleidsdomeinen heen en samen met alle belanghebbenden uit de samenleving”, aldus Bourgeois.

Kansen en uitdagingen

Het merendeel van de megatrends op lange termijn is vandaag al zichtbaar. De groei van de wereldbevolking, de verstedelijking, de Vergrijzing Een stijging van de gemiddelde leeftijd doordat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt. Een periode van vergrijzing gaat vaak ook gepaard met een bevolkingsdaling. Die is concreet zichtbaar in de bevolkingspiramide, waarvan de basis inkrimpt en daardoor ook het draagvlak voor de sociale zekerheid. vergrijzing , de klimaatverandering, de digitalisering: het zijn stuk voor stuk thema’s die ook de volgende jaren het politieke en maatschappelijke debat zullen beheersen.

Moeilijker in kaart te brengen is de impact van een aantal technologische en wetenschappelijke innovaties in bijvoorbeeld de biologische wetenschap en de informatietechnologie. Innovatieve doorbraken, zoals nanorobotica, het Internet der dingen Intelligente systemen waarbij allerlei objecten met elkaar verbonden worden via het internet. De objecten kunnen communiceren of data uitwisselen met andere objecten of met personen. Op basis daarvan nemen die personen dan beslissingen of worden er automatisch beslissingen genomen. internet der dingen of kunstmatige intelligentie, kunnen maatschappelijke en economische systemen tot in de kern transformeren.

Breed perspectief

Met ‘Visie 2050’ tekent deze Vlaamse Regering een langetermijnbeleid uit dat een antwoord biedt op al die nieuwe kansen en uitdagingen. Een beleid ook dat een aantal ingrijpende veranderingen die onze samenleving nodig heeft, sneller moet helpen realiseren. “Uiteindelijk is het onze ambitie om welvaart en welzijn te creëren op een slimme, innovatieve manier in een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen, waarin iedereen meetelt”, vertelt Bourgeois. “Een ruimer tijdsperspectief helpt om de vraagstukken die ons vandaag bezighouden, in een ander licht te plaatsen.”

Download hier de volledige nota ‘Visie 2050: Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen’.

In het actualiteitenprogramma De Ochtend op Radio 1 gaf Geert Bourgeois meer tekst en uitleg bij de visienota van zijn Regering. Beluister die hier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is