Geert Bourgeois in Terzake: “Perceptie dat gezinnen verliezen met nieuwe kinderbijslag is fout”

Door Geert Bourgeois op 6 juli 2016, over deze onderwerpen: Gezinsbijslagen
Geert Bourgeois in Terzake: “Perceptie dat gezinnen verliezen met nieuwe kinderbijslag is fout”

Een rapport van het Centrum voor Sociaal Beleid plaatste nogal wat vraagtekens bij het vernieuwde Vlaamse kinderbijslagstelsel en creëerde zo een pak commotie. “De perceptie in de media vandaag is dat gezinnen erop gaan verliezen”, reageerde Vlaams minister-president Geert Bourgeois in Terzake. “Ik wil dat met de meeste klem tegenspreken: niemand zal verliezen, dat wordt ten onrechte zo voorgesteld. De gezinnen die in het bestaande stelsel zitten, met leeftijds- en rangordetoeslagen, blijven daar de hele tijd in. Maar ook de gezinnen die vanaf 2019 volledig in het nieuwe stelsel terechtkomen, zullen niets verliezen. In dat nieuwe stelsel krijgen alle gezinnen, ook zij die later drie kinderen hebben, vanaf dag één voor het eerste kind 160 euro in plaats van 90 euro. Zo geven wij jonge gezinnen van meet af aan een zeer fors duwtje in de rug.”

“De fout die het Centrum voor Sociaal Beleid maakt,” aldus Bourgeois, “is dat het een momentopname neemt en geen rekening houdt met de volledige ‘loopbaan’, bij manier van spreken. Je moet de hele periode in acht nemen waarin kinderen recht hebben op kinderbijslag en beginnen rekenen vanaf dag één, wanneer alle gezinnen voortaan substantieel meer krijgen. Ik denk dan ook dat dit een goed en rechtvaardig systeem is, dat bovendien veel duidelijker en eenvoudiger in elkaar zit - we gaan van meer dan 600 stelsels naar 1 stelsel - en bijgevolg veel efficiënter zal werken.”

Bourgeois wijst erop dat de kinderbijslag niet is bedoeld als een vervangingsinkomen, maar als een kostendekkend instrument voor alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, achtergrond of welk ander criterium ook. Wat uiteraard niet wegneemt dat het ook kan helpen in de strijd tegen de armoede. “Elk kind in armoede is er één te veel, wat mij betreft. Maar armoede is een probleem dat je niet alleen aanpakt met kinderbijslag”, weet Bourgeois uit ervaring. “Mensen aan het werk krijgen: dát helpt hen uit de armoede, dáár moeten we op inzetten. Want kijk eens op de kaart van Vlaanderen waar de meeste armoede zich situeert: dat is daar waar de werkloosheid het grootst is.”

Bekijk op deredactie.be* het volledige interview met Geert Bourgeois in Terzake.

Lees hier ook een 'Feit of Fictie?' over dit onderwerp.
 

*Door veranderingen aan de website van de VRT is dit mediaoptreden niet langer te bekijken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is