Geert Bourgeois in Terzake: “Grondwet verenigt oude en nieuwe Vlamingen”

Door Geert Bourgeois op 7 maart 2016, over deze onderwerpen: Democratie
Geert Bourgeois

Bij de voorstelling van het nieuwe handboek voor grondwettelijk recht van professor Stefan Sottiaux (KU Leuven) heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois een fel opgemerkte toespraak gehouden. Daarin gaf hij de toehoorders een inzicht in zijn eigen constitutionele agenda voor Vlaanderen. Die bevat vijf concrete punten die van essentieel belang zijn om oude en nieuwe Vlamingen in een gemeenschap van gelijken te doen samenleven:

  1. een eigen Vlaamse Grondwet
  2. constitutieve autonomie, of de mogelijkheid om zelf een grondwet uit te vaardigen en de eigen instellingen vorm te geven
  3. aparte Vlaamse verkiezingen
  4. burgerschapszin als eindterm in het onderwijs
  5. 11 juli als echt feest van de Vlaamse Gemeenschap, of een zogenoemde ‘constitution day’ naar Amerikaans model, die niet alleen een gedeeld verleden maar ook een gedeelde toekomst symboliseert

Meer dan symboliek

In de studio van Terzake stond de minister-president uitgebreid stil bij het eerste agendapunt: een eigen Vlaamse Grondwet. “Die is voor mij meer dan symbolisch”, sprak Bourgeois. “De professor heeft terecht erop gewezen dat er in dit land geen constitutionele cultuur is, dat er ook veel te weinig besef is van de fundamentele waarden, rechten en vrijheden die normalerwijze van een grondwet deel uitmaken. In mijn toespraak heb ik, daarop inhakend, een evenwichtig betoog gehouden voor constitutieve autonomie voor Vlaanderen, voor een eigen grondwet, maar ook voor een grondwettelijke cultuur. En ik heb daaraan toegevoegd, met een verwijzing naar Duitsland, dat een grondwet een ideaal document kan zijn om oude en nieuwe Vlamingen te verenigen. Oude Vlamingen, die een gedeelde geschiedenis hebben, die een natiebesef hebben. En nieuwe Vlamingen, die hier toekomen vanuit een andere cultuur en waarmee we samen een gemeenschap kunnen vormen op basis van gedeelde waarden. Dat lijkt mij een zeer aantrekkelijk idee om uit te werken. Maar het is aan het parlement om dat te doen.”

De minister-president beklemtoont dat een grondwet niet alleen rechten en plichten toekent, maar ook mensen bindt en verenigt. “Ik vind het belangrijk dat je in zo’n grondwet enkele belangrijke principes schetst. Het gaat over de verhouding tussen burger en overheid, tussen regering en parlement. Maar het gaat ook over de publieke waarden die ons bijeenbrengen”, besluit Bourgeois.

Bekijk op deredactie.be* het volledige interview met Vlaams minister-president Geert Bourgeois (03:30).

Lees of download hier de integrale toespraak over “een constitutionele agenda voor Vlaanderen”.
 

*Door veranderingen aan de website van de VRT is de toespraak niet langer te bekijken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is