Geert Bourgeois in Terzake: "Geen enkele toegeving op de fundamenten van onze democratie, rechten en vrijheden"

Door Geert Bourgeois op 9 mei 2018, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Inburgering, Holebi's en transgenders
Geert Bourgeois in Terzake

In een bevolkingsonderzoek besteld door Vlaams minister van Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. Inburgering Liesbeth Homans, is er gepeild naar wat mensen in Vlaanderen - zowel autochtonen als nieuwe Vlamingen - denken over zaken zoals wonen, werken en diversiteit. "Het is goed leven in Vlaanderen. Maar er zijn ook bezorgdheden, zelfs grote bezorgdheden met betrekking tot de taalkennis, met betrekking tot mensen die geloof boven de wet plaatsen, een significatief deel dat sympathie heeft voor extremistisch geweld zoals van IS, de nog altijd grote identificatie met het herkomstland en het niet erkennen van het recht van holebi's", stelt Vlaams minister-president Geert Bourgeois in Terzake. "Wij leven in een pluralistische staat. Alle mensen mogen tevreden zijn dat ze hun levensbeschouwing, of ze nu religieus is of niet, kunnen beleven in dit land, maar als je geloof boven die wet plaatst, dan leidt dat tot fundamentele problemen. Dat staat haaks op die samenleving waarvan wij zeggen: die moet je met ons delen om een samenleving op te kunnen bouwen", besluit Bourgeois.

Bekijk hier het gesprek met Geert Bourgeois.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is