Met het digitaal loket stappen ook de Vlaamse bestuurrechtscolleges mee de 21ste eeuw binnen, meent minister Demir. “Burgers, bedrijven en overheden zijn meer dan ooit gebaat bij een transparante en laagdrempelige rechtsbescherming waarbij hun bestuurlijke geschillen efficiënt, binnen een redelijke termijn en op een kwalitatief hoogstaande wijze definitief worden beslecht. Met onze vereenvoudigingen en verbeteringen willen we zorgen voor een sterker ondernemersklimaat in Vlaanderen en tegelijk versneld en gemakkelijker grote maatschappelijke investeringsprojecten realiseren. Verdere digitalisering is daarbij onontbeerlijk.”

Procedures vereenvoudigen

Het Vlaams regeerakkoord vermeldde al het belang van een verbetering van de procedures bij de Vlaamse bestuurrechtscolleges (DBRC), waarvan de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bekendste is. In oktober 2020 kwam Zuhal Demir daarom met een vereenvoudigingsplan op de proppen voor de omgevingsprocedures. Ze gaf daarbij aan dat ze op korte termijn enkele hervormingen zou doorvoeren om de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen te vereenvoudigingen. De introductie van een digitaal loket is daar één van.

Digitalisering: veilig, kosteloos en minder werklast

Ook tijdens de coronacrisis kwam het gebrek aan digitalisering bij de DBRC naar boven drijven. Het versturen van (onder meer) verzoekschriften op digitale wijze was grotendeels onmogelijk. Daaruit bleek dat niet kon worden gewacht met de eerste stappen voor een verdere digitalisering.

Deze nieuwe digitale werkwijze heeft vele voordelen: het is beveiligd, kosteloos (in tegenstelling tot aangetekende zendingen) en het vermindert de werklast voor procespartijen (ze moeten niet langer meerdere exemplaren op papier indienen). In een volgende fase zal de verdere uitbouw volgen van het digitaal loket tot een omvattend digitaal platform voor de volledige procesvoering.

Kluwen aan beroepsprocedures beperken

De beslissing is definitief na een advies van de Raad van State en wordt zo snel mogelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waarna het definitief van kracht is. Binnen enkele weken komt Demir nog met een wijzigingsdecreet om het kluwen van beroepsprocedures te beperken tot de gevallen waar belangen effectief geschaad worden en om beroepen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen sneller te kunnen afhandelen. Dat decreet ligt momenteel voor advies voor bij de Raad van State.