Nooit eerder verzetten wij ons als samenleving zo uitdrukkelijk tegen onnodig dierenleed. Ook in Brussel zetten we stappen vooruit: kermispony’s behoren tot het verleden, lijmvallen zijn intussen verboden en pelsdierkweek roepen we een halt toe. Het zijn allemaal praktijken die onze grootouders nog de normaalste zaak van de wereld vonden maar waarvan wij nu vinden dat ze niet meer van deze tijd zijn, en terecht.

Vlaanderen en Wallonië keurden verbod al in 2017 goed

Er is echter één opvallende afwezige in het lijstje met Brusselse maatregelen: een verbod op onverdoofd slachten. Vlaanderen en Wallonië keurden al in 2017 een dergelijk verbod goed. In Brussel bleef het stil. Het Abattoir van Anderlecht is zo de laatste en enige plaats in België waar er nog zonder verdoving geslacht wordt. Ondanks het ontegensprekelijke leed van deze traditie, wordt het door sommige Brusselse politici als onaantastbaar gezien.

Brussel blijft achter

Al tijdens de vorige legislatuur dienden wij met de N-VA-fractie een voorstel van ordonnantie in om onverdoofd slachten te verbieden. De Brusselse meerderheid heeft dit voorstel echter nooit willen agenderen. Toen het Vlaamse en kort daarna ook het Waalse verbod in 2019 werking traden, dachten we dat Brussel snel zou volgen. Dezelfde partijen die de Vlaamse en Waalse decreten goedkeurden, zitten namelijk in de Brusselse regering.

PS en Ecolo verscholen zich achter Grondwettelijk Hof

Niets bleek minder waar. Een aantal islamitische en joodse organisaties stapte naar de rechter en voerde een schending van de godsdienstvrijheid aan. Sindsdien verschuilt de Brusselse regering zich achter de lopende procedure voor het Grondwettelijk Hof. Elke resolutie, ieder debat en elke vraag over een verbod op onverdoofd slachten werd zo, op aanvoeren van de PS en Ecolo, naar de prullenmand verwezen.

Grondwettelijk Hof bevestigt: verbod op onverdoofd slachten is niet in strijd met godsdienstvrijheid

In december vorig jaar oordeelde het Europees Hof van Justitie al dat het Vlaamse verbod niet in strijd is met de godsdienstvrijheid. Dit oordeel wordt nu bijgetreden door het Belgisch Grondwettelijk Hof. Het laatste en enige argument dat paars-groen tegen het verbod aanvoerde, vervalt daarmee definitief. Want over het dierenleed bij onverdoofd slachten bestaat al lang geen twijfel meer.

Het nodige wetgevende werk is al gedaan. Begin dit jaar diende ik een aangepast voorstel van ordonnantie in dat wat mij betreft meteen geagendeerd kan worden. Geen excuses meer, het is tijd dat ook Brussel een einde maakt aan deze vorm van onnodig dierenleed.