Het Executief van de Moslims van België (EMB), beter gekend als Moslimexecutieve (EMB) is nu al enkele maanden zijn erkenning als representatief orgaan voor de islamitische eredienst kwijt, maar toch blijft de in opspraak gekomen voorzitter documenten van aanvraagdossiers ondertekenen. In het Koninklijk Besluit van minister Van Quickenborne (Open Vld) daarover staat dat het administratief bureau en de secretaris-generaal van de EMB de dossiers in lopende zaken behartigen. Maar tot op heden is er op geen enkele manier enige aanpassing gebeurd wat betreft de indiening van aanvraagdossiers. “Het is nog steeds de in opspraak gekomen voorzitter van het EMB die de dossiers behartigt. Er is gewoon nog niets veranderd aan de interne werking. Men legt overheidsbeslissingen zomaar naast zich zeer. De executieve blijft duidelijk in hetzelfde bedje ziek. Het wordt hoog tijd dat dit wanbestuur aangepakt wordt en er orde op zaken wordt gesteld”, aldus Sminate.

Dubieuze figuren

“Waarom zou Vlaanderen die erkenningen overwegen als die moskeeën niet kunnen rekenen op betrouwbare degelijke theologische ondersteuning? Wij willen geen erkenningen die gesteund worden door dubieuze figuren waarvan bewezen is dat ze met buitenlandse regimes samenwerken die een negatieve invloed op onze samenleving uitoefenen. Minister Somers (Open Vld) kan vandaag op geen enkele manier garanderen dat nieuw erkende moskeeën kunnen rekenen op de noodzakelijke ondersteuning om effectief bij te dragen aan onze samenleving. Zolang de problemen rond de Moslimexecutieve niet zijn opgelost, is het onverstandig om nieuwe islamitische geloofsgemeenschappen te erkennen”, besluit Sminate.