CD&V stemt tegen eigen minister

Het voorstel voor de samenvoeging van de Brusselse politiezones werd verworpen. CD&V en Open Vld onthielden zich met een bijhorende stemverklaring. De Vlaamse liberalen willen een metropolitane politiedienst onder de Brusselse minister-president. Ook CD&V benadrukt dat er een wijziging nodig is, maar dat deze moet gedragen worden van onderuit. Hiermee gaat CD&V in tegen de eigen ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken De Crem.

Falende samenwerking

De voorvallen tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd Marokko-Ivoorkust en de oudejaarsrellen zijn maar enkele recente voorbeelden van een falende samenwerking tussen de zes politiezones. Hierbij is pijnlijk aangetoond dat de Brusselse politiezones niet in staat zijn om snel en efficiënt onverwachte gebeurtenissen onder controle te krijgen in de hoofdstad van Europa. Dat blijkt duidelijk uit het rapport van het Comité P naar aanleiding van de rellen van 11 november 2017.

Schaalvergroting noodzakelijk

Het Comité P onderzocht de organisatie van de handhaving openbare orde in de zes politiezones en in het bijzonder de regeling om het hoofd te kunnen bieden aan ongeplande gebeurtenissen. In het verslag staat letterlijk: “Buiten de normale diensturen is er in de meeste Brusselse politiezones geen officier op de werkvloer aanwezig die met kennis van zaken een niet-gepland evenement kan begeleiden en beheren.” Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon liet een studie uitvoeren naar schaalvergroting van de politiezones. De experts geven aan dat een operationele samenwerking onvermijdelijk en noodzakelijk is.

Geen eenheid van bevel

De respondenten geven aan dat er onderling al een aantal samenwerkingsverbanden gesloten zijn, maar dat een fusie tot één politiezone uit den boze is. Toch schuilt het probleem voornamelijk in het feit dat er geen ‘eenheid van bevel’ is. Niet enkel het rapport van het Comité P, maar ook een korpschef uit een van de Brusselse politiezones bevestigt dat. Ondanks het feit dat de Brusselse politiezones samen circa 5.200 politiemensen tellen, slaagt men er niet in om op zeer korte tijd een peloton bijeen te krijgen en aan te sturen.