Geen bijkomende kosten voor Vlaamse verzekeraars

Door Johan Klaps op 3 februari 2016, over deze onderwerpen: Economie, Financiën, Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie
Geen bijkomende kosten voor Vlaamse verzekeraars

Vandaag worden investeringen van verzekeringsmaatschappijen als risicovoller ingeschat wanneer zij gegarandeerd worden door de Vlaamse overheid dan wanneer de federale overheid diezelfde garantie verleent. Dat zadelt de Vlaamse verzekeraars op met bijkomende kapitaalkosten en is volgens de N-VA niet verdedigbaar. “Wij willen dat Europa een einde maakt aan die discriminatie en de Vlaamse garanties gelijkstelt aan de federale”, zegt Kamerlid Johan Klaps. “De Vlaamse en federale overheid zijn namelijk evenwaardig in onze federale staat.”

Klaps uitte zijn fundamentele bezwaar tegen die ongelijke risicoweging in de commissie Bedrijfsleven, waar de Europese Solvency II-richtlijn in Belgisch recht wordt omgezet. De richtlijn in kwestie heeft als doel de verzekeringsmaatschappijen beter te wapenen tegen financiële schokken. Een verhoging van het eigen vermogen, interne risico-opvolging en meer transparantie naar de toezichthouders zijn de belangrijkste regels die je als verzekeraar voortaan moet naleven.

Klaps riep de bevoegde minister Kris Peeters (CD&V) op om de Europese Commissie zo snel mogelijk te wijzen op die ongegronde ongelijkheid. Peeters beloofde namens de regering aan te dringen op een aanpassing, maar stelde wel dat dit pas mogelijk is bij de geplande herziening van de richtlijn in 2018. Ook de N-VA zelf zal dit probleem in het Europees Parlement blijven aankaarten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is