Geen 50 procent personenbelasting meer op overdracht van erfpacht

Door Sarah Smeyers op 20 maart 2019, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Lokale overheid, Verandering
Sarah Smeyers

De overdracht van een gebouw in erfpacht zal niet langer worden belast aan vijftig procent in de personenbelasting. Een wetsvoorstel van Kamerlid Sarah Smeyers daarover werd goedgekeurd. “Heel wat erfpachters zullen eindelijk hun plannen om te verhuizen en hun erfpacht over te dragen, kunnen realiseren”, zegt Sarah Smeyers tevreden.

Betaalbaar voor jonge gezinnen

Erfpacht laat steden en gemeenten toe om historisch waardevolle sites op betaalbare wijze aan te bieden aan onder meer jonge gezinnen. Het financiële voordeel voor die gezinnen is dat ze de doorgaans dure grond niet zelf moeten aankopen. Wel nemen ze vaak de verplichting op zich om de woning te renoveren.

Fiscale angel

Vlaams Parlementslid Tine Van der Vloet werd er echter attent gemaakt op een fiscale angel aan de erfpachtregeling. Wanneer houders van een erfpachtregeling hun erfpacht willen overdragen, dan wordt de verkoopprijs meestal aan vijftig procent belast in de personenbelasting. Een gewone verkoop is vrijgesteld van die belasting.

Financiële kater

Voor veel erfpachthouders betekent zo’n overdracht dan ook een financiële kater, zeker indien ze voor duizenden euro’s renovaties uitvoerden, beseft Kamerlid Sarah Smeyers. “Dit leidt tot oneerlijke situaties. Bijvoorbeeld als jonge gezinnen van werk veranderen of uit elkaar gaan en hun huis wensen te verkopen, zitten ze geblokkeerd. Ook ouderen die naar een rusthuis wensen te verhuizen, kunnen hun erfpacht niet verzilveren.”

Hiaat verholpen

Ze diende in de Kamer een wetsvoorstel in dat de fiscale angel uit de erfpachtregeling moet halen. Het wetsvoorstel werd goedgekeurd. : “Hiermee komen we tegemoet aan een maatschappelijk probleem dat zich al een tijdje stelde. Bij een doorverkoop van hun erfpachtrecht werden jonge gezinnen de dupe van een hiaat in de wetgeving. Daar hebben we met deze wetswijziging aan verholpen”, besluit Sarah Smeyers.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is