Het idee is niet nieuw. Al in 2017 werd het besproken met toenmalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Op dat moment was het voorstel technisch nog niet mogelijk. Vanaf 2019 zouden de technische obstakels zijn weggewerkt en zou het voorstel in voege kunnen treden. Ondertussen zijn we al enkele jaren verder, maar staan we helaas nog steeds even ver. 

Transparantie biedt mentale rust

Minister Wouter Beke (CD&V) geeft aan dat het in theorie mogelijk is om een plaats op de wachtlijst mee te delen, maar dat zou een vals gevoel van perspectief geven. “Een totaal verkeerde opvatting”, vindt Tine van der Vloet. “Personen met een beperking zijn net gebaat met die informatie. Bij personen met autisme zou het bijvoorbeeld voor een zekere mentale rust kunnen zorgen. Ook voor het netwerk, zoals de mantelzorgers, zou het verhelderend kunnen zijn. Voldoende communicatie en duiding kunnen valse verwachtingen voorkomen. Het uitgangspunt van de minister is te paternalistisch.”

Van der Vloet hoopt dat de minister de belofte van zijn voorganger alsnog nakomt.