Frieda Gijbels is zelf parodontologe en legt een resolutie op tafel in de commissie Gezondheid van de Kamer, waarin enkele belangrijke principes voor een beter beleid in zake tandheelkunde en mondzorg naar voor worden geschoven.

Ingewikkelde en dure behandelingen voorkomen

Kostprijsberekening

“Veel tandartsen houden zich niet aan de conventietarieven, omdat die niet meer zijn aangepast aan de huidige behandelmethodes. Er is dus een kostprijsberekening nodig om nieuwe tarieven te kunnen bepalen. Nog belangrijker is het om zoveel mogelijk ingewikkelde en dure behandelingen te voorkomen. En dat kan, omdat we de oorzaak van tand- en tandvleesproblemen kunnen aanpakken”, zegt Gijbels. 

Preventie

Bij cariës en parodontitis, de meest voorkomende redenen voor ontstekingen, tandschade en tandverlies, is de bacteriële tandplaque de oorzaak, aldus Gijbels: “Preventie is dus de sleutel en daar moeten patiënten in worden begeleid.”

Mondhygiënisten

Mondhygiënisten zijn hier de specialisten ter zake: “Zij moeten zo snel mogelijk toegang krijgen tot terugbetaling, zodat zaken als voedingsadvies, poetsadvies en professionele reinigingen eenvoudig toegankelijk worden voor iedereen.” 

Mondgezondheidsdoelstellingen

Ook moeten we mondgezondheidsdoelstellingen invoeren, vindt Gijbels, waarbij er wordt gestreefd naar het behoud van een gaaf gebit voor zoveel mogelijk mensen.

Tandzorg moet medisch maatwerk blijven

Ook vindt Gijbels dat er duidelijke kaders moeten komen voor de grote ketenpraktijken: “Ook niet-tandartsen kunnen nu aandeelhouder zijn. Dat is niet logisch wanneer je met publieke middelen werkt die bestemd zijn voor de volksgezondheid. Concurrentie en ondernemingszin moeten worden aangemoedigd, maar de zorg moet centraal staan en tandartsen moeten steeds zelf kunnen beslissen over de materialen die ze willen gebruiken of de tijd die ze willen besteden voor een bepaalde behandeling. Tandzorg is medisch maatwerk en er moet ruimte zijn en blijven voor een persoonlijke, wetenschappelijk onderbouwde aanpak.”

Taaltoets voor buitenlandse tandartsen

Aangezien er veel tandartsen met een buitenlands diploma instromen, vindt Gijbels het verder erg belangrijk dat er taaltoetsen worden ingericht: “Al te vaak hoor ik dat communicatie met de zorgverstrekker moeizaam verloopt. Dat is nefast voor de volksgezondheid. Wanneer er een goed taalniveau wordt vereist, is dat bovendien een rem op de mobiliteit van buitenlandse tandartsen, die anders vaak na korte tijd alweer terugkeren, wat nefast is voor de continuïteit van de zorg.”

Tandartsentekort

In verband met het tandartsentekort geeft Gijbels nog aan: “Onze tandartsenpopulatie zit in de middenmoot als je het vergelijkt met andere Europese landen. We zitten wel in een grote pensioengolf, die nog wat versneld is door corona. Maar eerder dan het totale aantal tandartsen op te trekken, is het zaak om tandartsen beter te spreiden over het land én om mondhygiënisten in te zetten. Meer focus op preventie zal ook uitgebreide behandelingen beter voorkomen en de agenda van de tandarts verlichten.”