Hand aan de ploeg

“Geconfronteerd met dit stuitende feit sloegen we de hand aan de ploeg”, zegt Vlaams Parlementslid Van Dijck. “Om de aanmeldingen voor het volgende schooljaar rechtszeker te laten verlopen, waren er datumwijzigingen nodig aan het huidige inschrijvingsdecreet.” Om aanmeldingen en inschrijvingen toch nog mogelijk te maken, wordt door het goedgekeurde decreet de eerste deadline verschoven van 15 september naar 31 januari 2019. Ook de data voor beroep bij negatief advies over de aanmeldingsprocedure worden gewijzigd: voor het basisonderwijs wordt 15 februari 2019 ingeschreven en voor het secundair onderwijs 1 maart 2019.