Europarlementslid en voorzitter van de begrotingscommissie Johan Van Overtveldt noemt de nieuwe criteria en verdeling niet ernstig. “Met instructies rechtstreeks uit Parijs, heeft de Franse rapporteur van dit dossier een oplossing bereikt waarbij steun is gevonden bij derde landen om een meerderheid te behalen, maar waarbij de reële noden als gevolg van de Brexit uit het oog zijn verloren.”

Europese samenwerking slachtoffer van Franse belangen

Om die reden stemde Van Overtveldt dan ook tegen het voorstel. Het werd aangenomen in de commissie met 23 stemmen voor, 4 tegen en 12 onthoudingen. “Het is jammer om vast te stellen dat de solidariteit tussen lidstaten erg eenzijdig wordt bekeken. In het bijzonder wanneer er Franse belangen betrokken zijn. De Europese samenwerking is daar mee het slachtoffer van.  Objectieve oplossingen worden met gemak opzij geschoven en over de doeltreffendheid lijkt niemand zich zorgen te maken.“

Na de werkzaamheden in het Europees Parlement, moet er nog overeenstemming worden gevonden met de Raad om een finaal akkoord te bereiken.