Gegevens van alle belastingschuldigen komen in aanmerking

De mogelijkheid om dergelijke gegevens op te vragen bestaat tot op heden slechts in individuele dossiers. De fiscus moet een verzoek richten aan een bepaalde overheidsinstelling of het Centraal Aanspreekpunt (CAP). Dit wetsontwerp zorgt er niet alleen voor dat deze gegevens voortaan in bulk kunnen worden opgevraagd maar is zodanig ruim geformuleerd dat niet alleen wanbetalers maar ook alle andere belastingschuldigen hiervoor in aanmerking komen. N-VA-Kamerlid Joy Donné diende een amendement in om dit te verhinderen maar dat werd weggestemd door de meerderheid.

Volstrekt nutteloze informatie kan worden opgevraagd

De fiscus gedraagt zich met deze compleet disproportionele maatregel als een ware Big Brother. “Er is geen enkele reden om de private gegevens van burgers en bedrijven die correct en tijdig hun belastingen betalen in bulk op te slaan bij de fiscus. Bovendien wordt er onvoldoende gepreciseerd welke gegevens hiervoor in aanmerking komen. Hierdoor kan zelfs voor het onderzoek volstrekt nutteloze informatie alsnog worden opgevraagd”, zegt N-VA-Kamerlid Joy Donné.

Vereenvoudiging voor de fiscus ten koste van de burger

Burgers leveren door dit wetsontwerp opnieuw een stuk financiële privacy in. Een standpunt waar ook de Gegevensbeschermingsautoriteit zich bij aansluit. “Deze zogenaamde administratieve vereenvoudiging gaat ten koste van de burger en zorgt ervoor dat overheid en fiscus zo makkelijker over een massa aan gegevens kunnen beschikken”, besluit Donné.