Fiscale ontvangsten op koers

Door Johan Van Overtveldt op 4 oktober 2017, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Verandering
Johan Van Overtveldt

Pas binnengelopen cijfers van de Federale Overheidsdienst Financiën voor de eerste acht maanden van dit jaar tonen aan dat de fiscale ontvangsten (ESR) op koers zitten. Voor die ontvangsten werd een groei voorzien van 5,1 procent tegenover vorig jaar. De eerste acht maanden van het jaar wijzen op een groei van ongeveer 7 procent. Daarmee liggen de ontvangsten hoger dan verwacht.

Die positieve evolutie is breedgedragen over alle ontvangstencategorieën. Zo stijgen de ontvangsten uit de bedrijfsvoorheffing met bijna 3 procent en de consumptie via btw en accijnzen met respectievelijk ongeveer 3 en 4 procent. Ook de inkomsten uit de vennootschapsbelasting evolueren postief en bij de roerende voorheffing is er na jaren van achteruitgang opnieuw groei te zien.

Taxshift Van een ‘taxshift’ of belastingverschuiving is sprake als je een nieuwe belasting invoert of een bestaande verhoogt om een andere belasting te verminderen of te schrappen. De N-VA is voorstander van een verschuiving van de lasten op arbeid naar die op consumptie of milieuvervuiling bijvoorbeeld, maar niet van een belasting die de totale belastingdruk nog doet toenemen. Taxshift versterkt koopkracht

"De breedgedragen groei van de inkomsten wijst op een verder aantrekkende arbeidsmarkt en een gunstige evolutie van de koopkracht", zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt. "Die laatste wordt nog verder versterkt door de tweede fase van de taxshift, die vanaf januari 2018 in werking treedt."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is