Fiscaal duwtje in de rug

Johan Van Overtveldt

Minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt lanceert een aantal fiscale relance-maatregelen voor particulieren en voor ondernemers. De maatregelen werden in de Kamer goedgekeurd en gaan in vanaf het aanslagjaar 2019. “De fiscale maatregelen hebben als doel werken lonender te maken en ondernemerschap aan te moedigen”, zegt minister Van Overtveldt.

Forfaitaire beroepskosten

Zo zullen handelaars voortaan kunnen kiezen tussen een forfaitaire aftrek van hun beroepskosten. Het forfait zal 30 procent van hun brutowinsten bedragen, met een maximum van 4.720 euro. “Vooral jonge ondernemers en bijberoepers zullen van deze maatregel genieten. Dat is positief, want de starters van vandaag zijn de werkgevers van morgen”, vertelt minister Van Overtveldt.

Starterjobs

Werkgevers krijgen een fiscale compensatie indien ze jongeren aanwerven in starterjobs. Ze kunnen de jongeren tewerkstellen aan een verlaagd brutoloon. Daar bovenop betalen ze een fiscaal vrijgestelde toeslag. Zo verliest de jonge werknemer geen nettoloon. “De starterjobs geven een specifieke impuls om jongeren aan een eerste baan te helpen”, vat minister Van Overtveldt de maatregel samen.

Tax shelter groeibedrijven

De tax shelter voor startende ondernemingen breidt uit naar groeibedrijven. Voor investeringen in groeibedrijven geldt voortaan een tax shelter van 25 procent. Johan Van Overtveldt legt uit: “Met deze belastingvermindering wakkeren we private investeringen aan opdat groeibedrijven kunnen excelleren op het vlak van innovatie en jobcreatie.”

Aantrekkelijke privaks

De private privaks worden aantrekkelijker als vehikel voor investeringen. Private privaks hebben als doel private investeringen in kmo’s aan te moedigen. Ook hun fiscale aantrekkelijkheid wordt verbeterd. “De regering blaast de private privak nieuw leven in als instrument voor economische groei. Investeerders worden niet langer zwaarder belast wanneer ze via een beleggingsvehikel passeren”, zegt de minister.

Alleenstaande ouders

Ook voor particulieren lanceert minister van Overtveldt enkele maatregelen. Alleenstaande ouders met een beperkt inkomen zien de belastingvrije som voor alleenstaanden stijgen tot 2.550 euro. Bovendien verhoogt hun percentage voor de belastingvermindering voor kinderopvang tot 75 procent in plaats van 45 procent nu. Johan Van Overtveldt licht toe: “Eenoudergezinnen hebben een groot risico op armoede. De maatregel moet werken lonender maken voor alleenstaande ouders.”

Uitgebreid pensioensparen

Pensioenspaarders kunnen voortaan kiezen te sparen voor een maximumbedrag van 1.230 euro met een belastingvermindering van 25 procent. De regeling van 960 euro met een belastingvermindering van 30 procent blijft bestaan. Op die manier wil de minister pensioensparen verder aanmoedigen. “Heel wat mensen doen aan pensioensparen als extra appeltje tegen de dorst. We breiden nu de mogelijkheden uit, zodat pensioenspaarders kunnen sparen tegen een fiscaal gunstig stelsel”, besluit minister Johan Van Overtveldt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is