De paars-groene minister gaf in het begrotingsdebat aan dat de 30 euro per gezin is samengesteld uit compenserende maatregelen voor stijgingen die in 2022 de factuur anders zouden gaan verhogen. De federale regering zorgt er dus eerder voor dat haar deel van de factuur in 2022 niet stijgt in plaats dat ze de factuur laat dalen. “Het heeft zowat 25 uur debat gekost vooraleer de regering uiteindelijk met de cijfers op tafel is gekomen”, geeft Bert Wollants aan, “Maar de berg heeft een muis gebaard: Van Peteghem en Van der Straeten zorgen amper voor daling van de factuur, ze vermijden enkel nóg verdere stijging”.

Extra kosten offshore sociaal tarief eten budgettaire inspanning op

Bert Wollants ziet zijn vrees bewaarheid worden: extra kosten voor offshore en extra kosten voor sociaal tarief eten bijna de volledige budgettaire inspanning op. De federale regering heeft 156 miljoen euro vrijgemaakt voor de zogenaamde verlaging van de energiefactuur, 103 miljoen daarvan gaat al enkel en alleen naar het compenseren van prijsstijgingen. Die overschot wordt quasi verdeeld tussen gezinnen en bedrijven. De energiefactuur zal dus tegenover 2021 niet verlaagd worden met 156 miljoen euro voor gezinnen, maar met amper 26 miljoen euro. "Wat de burger uiteindelijk van de federale maatregelen gaat voelen in zijn of haar elektriciteits- en gasfactuur? Ik vrees heel erg weinig. Het verklaart in elk geval waarom minister Van der Straeten zo lang heeft gewacht om duidelijkheid te geven over de verwerking van die extra kosten: aan het eind van de rit lijkt het zelfs geen halve euro te schelen per maand", besluit Bert Wollants.