“Terwijl de hele wereld in het afgelopen jaar inzette op zonnepanelen om de energiekosten te drukken, vond de federale regering het niet nodig dit ernstig te nemen”, geeft Wollants aan. “De groenste regering ooit is eerder de traagste regering ooit. De regering-De Croo claimt 300 miljoen euro aan investeringen in zonnepanelen aan te trekken op de federale overheidsgebouwen, maar ze zetten niet eens een halve stap om dat ook te realiseren. Een staatssecretaris die zich al twee jaar verschuilt achter een totaal gebrek aan kennis bij de Regie der Gebouwen is daar het beste voorbeeld van.”

Eerst zien, dan geloven

Voor Wollants is het duidelijk dat de daden van de regering bleek afsteken bij de goednieuwsshow die men tracht te verkopen. Staatssecretaris Michel deed alvast een nieuwe belofte om in 2023 wel werk te maken van zonnepanelen bij de federale overheid. Kamerlid Wollants heeft er echter weinig vertrouwen in: “Dit soort beloftes hebben we al een keer gehoord. Eerst zien en dan geloven.”

Onaanvaardbaar

Dat is trouwens niet het enige pijnpunt voor staatssecretaris Michel: de Regie der Gebouwen heeft daarnaast nog steeds geen volledig zicht op de energieprestaties van haar patrimonium, dat bleek eerder uit een parlementaire vraag van Kamerlid Tomas Roggeman. Dat wil zeggen: geen centraal overzicht van de gebouwen met enkele of dubbele beglazing, geen idee waar er met welke soort warmtebron wordt verwarmd en gebouwen zonder EPC-certificaat. “Al van in 2020 klopt onze fractie in het parlement op deze nagel, maar de eerste audit zal op zich laten wachten tot maar liefst 2030. Dat is onaanvaardbaar voor een overheid die het goede voorbeeld hoort te geven.”