Het wetsvoorstel van Freilich hield in dat banken controles uitvoert tussen het rekeningnummer en de naam van de begunstigde en dat het de klant informeert of die wel overeenkomen. Is dat niet het geval, dan kan de klant kiezen om de betaling niet uit te voeren. Daarbovenop zal het systeem ook mensen beschermen die per ongeluk een fout rekeningnummer ingeven.

Wetgevende initiatieven als katalysator

Febelfin was initieel geen voorstander van het verhaal, zegt Freilich: “In hun advies aan het federaal parlement reageerde de bankenlobby initieel sceptisch op mijn voorstel. Ze benadrukten enerzijds het belang van fraudeaanpak maar somden anderzijds verschillende redenen op om toch geen IBAN-naamcontrole in te voeren. Ik ben dus verheugd dat de geesten gerijpt zijn en merk hoe wetgevende initiatieven in het parlement vaak als katalysator kunnen dienen om zaken in beweging te zetten.”

De parlementaire werkzaamheden zullen parallel lopen met de plannen van Febelfin. Kamerlid Freilich zal hen eveneens uitnodigen in het parlement om hun voorstel toe te lichten. “Als de sector dit effectief zelf regelt, is dat des te beter”, besluit hij.