Het programma krijgt de naam ‘Fayatbeurzen’, vernoemd naar Hendrik Fayat (1908-1997), de Vlaamsgezinde Brusselse socialist die zich toelegde op buitenlandse politiek en ervoor zorgde dat er meer Vlamingen konden doorstoten in de Belgische diplomatie. Die Vlaamse diplomaten hebben dan ook een blijvende stempel gedrukt op de diplomatieke dienst.

Vlaamse troeven uitdragen

Deze studiebeurs geeft talentvolle Vlaamse masterstudenten de kans om hun studie verder te zetten aan de beste universiteiten en kennisinstellingen, zo’n 78 verspreid over 13 landen. Tegelijk helpen die studenten de troeven van Vlaanderen uit te dragen. “Deze beurs wordt een instrument van het buitenlands beleid van Vlaanderen en versterkt de slagkracht van onze regio in het buitenland en het imago van Vlaanderen als innovatieve topregio”, verduidelijkt de minister-president.

Onafhankelijke jury

De Fayatbeurs kan al vanaf 14 februari worden aangevraagd, via www.vlaanderen.be/fayatbeurzen. Kandidaten zullen worden geselecteerd door een onafhankelijke jury, bestaande uit vijf ‘captains of society’ uit verschillende disciplines. De Vlaamse Regering stelt binnenkort deze jury samen.

2 miljoen euro vrijgemaakt

De Vlaamse Regering maakt 2 miljoen euro vrij om volgend academiejaar zo’n 20 tot 30 Fayatstudenten te begeleiden. “Met de Fayatbeurzen wil de Vlaamse Regering de financiële barrières die verbonden zijn aan het studeren aan internationale topinstellingen zoveel mogelijk wegnemen”, aldus Jan Jambon.

Uitwisseling maakt ons slimmer en sterker

Ook Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is opgetogen over het initiatief: “We hebben ook andere budgetten voor internationale studentenmobiliteit verhoogd, omdat we zoveel mogelijk Vlamingen de kans willen geven om bij te leren in het buitenland. Na de uitbraak van de coronacrisis is de studie-uitwisseling met andere werelddelen zo goed als stilgevallen. We willen nu een heropleving zien, want de uitwisseling maakt ons sterker en slimmer.”