Extra wapen in strijd tegen detacheringsfraude

Bouwvakker

Wie tijdelijk in een ander EU-land aan de slag is, moet daar een zogenaamd A1-document voorleggen. Dat bewijst dat hij of zij in eigen land socialezekerheidsbijdragen heeft betaald. Het document is in principe strikt bindend voor het gastland. Maar niet langer in geval van fraude. Dat advies geeft de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie. “Als het hof dit advies volgt, krijgen de lidstaten er een extra wapen bij in de strijd tegen detacheringsfraude”, zegt Europarlementslid Helga Stevens.

Het advies kwam er nadat een Belgische rechter de kat de bel aanbond. Hij werd geconfronteerd met Bulgaren die hier in de bouw werkten maar enkel een frauduleus A1-document konden voorleggen. “Dit is een echte plaag geworden”, zegt Helga Stevens. “ En dat duwt heel wat Vlaamse bouwvakkers uit de markt. Het advies van de advocaat-generaal is dus een stap in de goede richting.”

Sociale dumping blijft aandachtspunt

Kamerlid Wouter Raskin benadrukt echter dat de strijd tegen sociale dumping nog lang niet gestreden is: “Zolang gedetacheerde werknemers twee jaar lang hun bijdrage aan de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid in eigen land kunnen betalen, blijven Vlaamse werknemers de concurrentieslag verliezen. We moeten trouwens ook onze eigen sociale zekerheid competitiever maken, door de sociale lasten te verlagen. Mede door druk van de N-VA werd in oktober gelukkig wel de detacheringsduur al ingekort.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is