De laatste jaren stijgt het aantal leerlingen met speciale zorgnoden die op zoek zijn naar een plaats in het buitengewoon onderwijs. Voor scholen is het niet altijd makkelijk om snel extra capaciteit te creëren. Minister Weyts neemt nu extra maatregelen om meer kinderen met speciale zorgnoden volgend schooljaar een plaats te geven in het buitengewoon onderwijs.

Extra leerkrachten en paramedisch personeel

Ten eerste krijgen scholen de middelen voor de aanwerving van extra leerkrachten en extra paramedisch personeel, zoals orthopedagogen. Tot nu toe werden de leerlingen maar één keer per jaar geteld: op 1 februari. Scholen die nog extra capaciteit creëerden na 1 februari werden hiervoor dus niet beloond en moesten lang wachten vooraleer ze extra middelen krijgen voor hun extra leerlingen. Daarom komt er in het buitengewoon basisonderwijs op 1 oktober 2021 een extra teldag . Zo worden scholen beloond als ze nu nog plaats maken voor extra leerlingen.

Modulaire units voor uitbreiding op korte termijn

Ten tweede worden er extra inspanningen gedaan op het gebied van infrastructuur. Op korte termijn zal er gewerkt worden met modulaire units. Het wordt nu makkelijker gemaakt om die modulaire units te huren. Voortaan volstaat een huurovereenkomst van maximaal drie jaar, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie jaar. Er komt ook een aangepast bestek, zodat scholen via een verkort traject nog voor het begin van volgend schooljaar extra modulaire units kunnen huren. Weyts voorziet 1 miljoen euro per jaar extra middelen voor de huur van deze modulaire units.

Drie nieuwe scholen op langere termijn

Op lange termijn wordt er structureel geïnvesteerd in bijkomende capaciteit. De Vlaamse Regering heeft nu groen licht gegeven voor de oprichting van drie nieuwe scholen buitengewoon onderwijs: twee scholen voor buitengewoon basisonderwijs en één school voor buitengewoon secundair onderwijs. Daarnaast krijgen acht andere scholen de toelating om hun bestaande aanbod structureel te verbreden en ook leerlingen met andere zorgnoden op te vangen. Het gaat om twee scholen voor buitengewoon basisonderwijs en zes scholen voor buitengewoon secundair onderwijs.

Eind 2020 werden er voor het eerst zeven miljoen euro vrijgemaakt specifiek voor capaciteitsprojecten in het buitengewoon onderwijs. Momenteel is er een nieuwe capaciteitsmonitor in opmaak, die voor het eerst ook de noden binnen het buitengewoon onderwijs zal omvatten. Op basis van die oefening zal het buitengewoon onderwijs extra capaciteitsmiddelen krijgen.

Extra inspanning om elk kind juiste omkadering te bieden

“We zijn bezig aan een inhaalbeweging voor het buitengewoon onderwijs, waar grote noden zijn”, zegt Weyts. “Op korte termijn kunnen we werken met hoogwaardige tijdelijke infrastructuur. Er komen ook extra middelen voor extra leerkrachten en extra paramedisch personeel, zoals orthopedagogen, om elk kind de juiste omkadering te kunnen geven. Op lange termijn investeren we structureel in extra capaciteit in het buitengewoon onderwijs. De investeringsbudgetten zijn fors verhoogd en voor het eerst worden er specifiek voor het buitengewoon onderwijs aparte capaciteitsbudgetten voorzien. Zo willen we perspectief geven aan de meest kwetsbare leerlingen en hun ouders.”