Extra containercapaciteit voor Antwerpse Haven én een toekomst voor Doel

Door Ben Weyts op 17 mei 2019, over deze onderwerpen: Economie, Waterwegen, Leefmilieu
Containerschip in haven van Antwerpen

“We doen zelfs niemand nog had verwacht: Doel weer toekomst geven.” Vlaams minister van Mobiliteit reageert tevreden op het ontwerp van voorkeursbesluit van de Vlaamse Regering dat bijkomende capaciteit voorziet voor ongeveer zeven miljoen containers voor de Antwerpse Haven. De nieuwe toekomstperspectieven voor Doel ontstaan doordat de extra containercapaciteit vooral gerealiseerd wordt via inbreiding van bestaande dokken, aangevuld met slechts een beperkt nieuw dok. “Niet zo lang geleden leek het alsof je in Vlaanderen geen 2 stenen meer op elkaar kon krijgen. Na onder andere Oosterweel bewijzen we nu nog eens dat het wél kan, omdat we het conflictmodel van het verleden hebben ingeruild voor een overlegmodel”, zegt Ben Weyts.

Extra capaciteit

De Vlaamse Regering heeft een ontwerp van voorkeursbesluit vastgelegd voor de creatie van extra capaciteit voor de behandeling van meer dan zeven miljoen containers in de Antwerpse Haven. De extra capaciteit wordt grotendeels gerealiseerd door inbreiding binnen de bestaande dokken: er komt binnen de haven plaats voor vier miljoen extra containers dankzij onder meer de uitbreiding van de Noordzeeterminal, een nieuwe terminal op het te dempen Noordelijk Insteekdok en een nieuwe terminal aan het Waaslandkanaal ten westen van de Kieldrechtsluis. Aanvullend wordt er capaciteit gecreëerd voor nog eens 3,2 miljoen containers door een beperkt nieuw dok, dat enkel langs de zuidzijde ontwikkeld wordt.

Doel gevrijwaard

Het dorp Doel blijft gevrijwaard. Na decennia onzekerheid ontstaan er zo eindelijk opnieuw toekomstperspectieven voor het polderdorp. Minister Weyts gaat nu een extern onderzoeks- en ontwerpbureau de opdracht geven om een toekomstvisie uit te tekenen voor de ordening en inrichting van Doel. Er moet ook een concreet actieplan komen om Doel nieuw leven in te blazen. “We vrijwaren de positie van de Haven van Antwerpen én we vrijwaren Doel”, zegt Ben Weyts. “De extra containercapaciteit bereidt Antwerpen voor op de nieuwe groeispurt die eraan komt in het goederenvervoer. Maar we bereiden ook Doel voor op een nieuw hoofdstuk.”

Natuurcompensatie

Het aansnijden van bestaande natuur blijft beperkt omdat er sterk wordt ingezet op de inbreiding van bestaande dokken en omdat het nieuwe dok enkel langs de zuidzijde ontwikkeld wordt. Er komt een natuurcompensatieplan voor de stukken natuur die wél aangesneden worden. Onder meer de Prosperpolder Zuid komt in aanmerking. Op dit moment wordt dit gebied tijdelijk beheerd door landbouwers, maar het zou ingericht kunnen worden als natuurgebied. Ook de Eilandjes in de Schelde komen in aanmerking, al moet hier nog bekeken worden wat de precieze kosten zouden zijn en wat dit kan opleveren. Daarnaast wordt in samenspraak met de landbouwsector onderzocht of een beperkt deel van de polders op de linkeroever van de Schelde aangewend kunnen worden als grasland voor weidevogels of foerageergebied voor de bruine kiekendief.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is