Eurostadion finaal dood en begraven, maar wat heeft dit de belastingbetaler gekost?

Door Mathias Vanden Borre op 16 oktober 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel
Mathias Vanden Borre

De Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State heeft donderdag het Eurostadion op de Heizelsite de finale doodsteek gegeven. Hij verwierp het cassatieberoep van Ghelamco tegen het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Bouwbedrijf Ghelamco heeft zijn laatste beroepsmogelijkheid tegen de geweigerde vergunning voor het Eurostadion op die manier uitgeput. Kort samengevat: over and out.

Kroniek van een aangekondigde dood

Brussels Parlementslid Mathias Vanden Borre noemt de definitie KO is een kroniek van een aangekondigde dood. “Het Eurostadion was bij uitstek een dossier van oude politieke cultuur en achterkamerdeals. Mijn voorganger Johan van den Driessche heeft hier van bij het begin tegen gestreden en krijgt nu dus finaal gelijk.”

Belastinggeld in het water

De vraag is of er nog losse draadjes blijven hangen. “De stad Brussel en het Gewest hebben samen minstens drie miljoen euro aan studie- en advocatenkosten gemaakt in dit dossier, plus een hoop andere uitgaven in het kader van de uitbating van Parking C. Dit project ging zogezegd de burger geen euro kosten en wat zien we nu? Een hoop belastinggeld in het water. Ik ben benieuwd of we hier een eindafrekening van zullen krijgen. De belastingbetaler heeft er alleszins recht op. Bovendien heeft de stad Brussel Parking C in erfpacht gegeven aan Ghelamco voor 99 jaar. Is het laatste woord daarover al gezegd?”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is