Europese resolutie Kringloopeconomie: een verhaal van kansen

Door Johan Van Overtveldt op 10 februari 2021, over deze onderwerpen: Europees beleid, Leefmilieu, Afval
Kringloopeconomie

“Vlaanderen is circulair koploper in Europa en wil mee zijn schouders zetten onder het nieuwe actieplan om zo de nodige opschaling te bereiken.” Europarlementslid Johan Van Overtveldt reageert op de kringloopresolutie van het Europees Parlement.  “De coronapandemie toont aan hoe belangrijk strategische autonomie en stabiele toeleveringsketens zijn. We moeten onze waardeketens versterken, onze industrie en economie veerkrachtig, duurzaam en competitief maken

Meer dan sorteren en recycleren

Kringloopeconomie is veel meer dan beter sorteren en recycleren. Het betekent ook de waarde van producten en grondstoffen maximaal in Europa houden, en zo het gebruik van primaire grondstoffen verminderen en onze afhankelijkheid van derde landen verkleinen. Circulaire bedrijven tonen zich veerkrachtiger tijdens de crisis. Meer circulariteit is ook goed voor milieu en klimaat. In Vlaanderen is ruim de helft van onze uitstoot gelinkt aan materiaalgebruik. “Het hoeft dan ook niet te verbazen dat een vermindering van ons materiaalgebruik een belangrijke bouwsteen is in het Vlaamse Energie- en Klimaatplan. Tegen 2030 wil Vlaanderen die afdruk met 30 procent verminderen. Ook Nederland heeft al een benchmark. Wij kunnen dus zeker inspiratie bieden aan andere Europese lidstaten.”

Beter ontwerp en hergebruik

Tachtig procent van de milieu-impact van een product wordt bepaald tijdens de ontwerpfase. Werken aan een beter ontwerp, dat ook hergebruik gemakkelijker maakt, is dus een echte voorwaarde voor circulair succes. De N-VA verwelkomt ook de nadruk op “product als dienst”-modellen -waarbij je het gebruik van het product koopt, eerder dan het product zelf-, het belang van gerecycleerde inhoud in nieuwe producten en van minder restafval. Ook hier trekt Vlaanderen al aan de kar. Het werk van Vlaanderen Circulair en de eregalerij van de Henry Van De Velde Awards zijn daarvan mooie uithangborden Verder wil Vlaanderen huishoudelijk restafval beperken tot 100 kg per persoon per jaar tegen 2030, momenteel is dat nog ruim 145 kg.

Klemtoon op innovatie

Van Overtveldt is bijzonder tevreden met de klemtoon die de resolutie legt op innovatie. Heel wat nieuwe technieken kunnen ons helpen bij de circulaire omslag, gaande van chemische recyclage, het afvangen van CO2 (de uitstoot omzetten in grondstof) en het hergebruiken als grondstof, artificiële intelligentie,...

Overheden hebben voorbeeldrol

De N-VA pleit al geruime tijd voor duurzame aanbestedingen, met aandacht voor hergebruik. Overheden moeten het goede voorbeeld geven. Publieke instellingen binnen de EU besteden jaarlijks afgerond 2.000 miljard euro (14 procent van het gezamenlijke Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. bbp ) aan bestellingen en investeringen van de meest diverse aard. Een enorme hefboom. Verder moet kringloopeconomie ook belangrijke schakel vormen in het Europees herstel. In de Vlaamse voorstellen neemt kringloopeconomie alvast een prominente plaats in. 

Ambitie en realiteitszin

Een kringloopeconomie moet werken in de praktijk, vindt Van Overtveldt. “De bedoeling is om obstakels weg te werken, bijvoorbeeld om een gelijk speelveld te krijgen voor secundaire materialen. Meer meten en monitoren is daarbij cruciaal. Tegelijk moeten we vermijden dat er nieuwe hindernissen ontstaan. Eerder dan op zogeheten “non-toxische” kringlopen,  moet de focus voor ons liggen op veilige producten en processen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is