“Klimaatverandering vormt samen met biodiversiteitsverlies en grondstoffenschaarste een van de belangrijkste mondiale uitdagingen”, aldus Demesmaeker. “Europa speelt al jaren een voortrekkersrol in de strijd tegen die klimaatverandering, maar het goede voorbeeld geven is niet voldoende. De EU kan het probleem niet alleen oplossen, we hebben bondgenoten nodig. Dat ook de VS en China het klimaatakkoord onlangs ratificeerden, is een uitermate belangrijk signaal.”

Ook Vlaams engagement

De N-VA wil economische groei en welvaart combineren met een koolstofarme economie. “Dat impliceert dat we duurzame, efficiënte en effectieve keuzes maken die we jarenlang kunnen volhouden,” verklaart Demesmaeker. “Het initiatief van Vlaams minister-president Geert Bourgeois voor een Vlaamse klimaat- en energietop illustreert ons engagement.”