Europese hervorming auteursrecht dreigt burgers en KMO’s te treffen

Door Anneleen Van Bossuyt op 20 juni 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie
copyright

Europa wil het auteursrecht hervormen. Daarmee wil het een antwoord bieden op de vraag van auteurs en artiesten voor een eerlijke(re) vergoeding. Tot zover is Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt uiteraard mee.

“Maar de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement (JURI) wil een ‘linkbelasting’ invoeren en weigert duidelijkheid te scheppen over de ‘panoramavrijheid’. Beide elementen maken deel uit van de hervorming van het auteursrecht, waarover de JURI-commissie zopas gestemd heeft”, zegt Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt. “Deze tekst gaat nu rechtstreeks naar de onderhandelingen met de lidstaten. Daarom pleit ik er bij mijn collega’s voor om de plenaire vergadering alsnog zijn zeg te laten doen. Dit dossier is te belangrijk om snel te laten passeren. Als ik een voldoende aantal handtekeningen verzamel, kan het hele parlement deze slechte aanpassingen nog grondig wijzigen.”

Zware financiële last

Via de linkbelasting zouden bijvoorbeeld kranten een vergoeding kunnen aanrekenen aan nieuwsverzamelaars voor doorverwijzingen (‘links’) naar artikels. Dat is een zware financiële last voor websites, vaak kleine start-ups, die nieuws verzamelen en zo een vlotte toegang bieden tot informatie die anders onder de radar blijft.

De Europese Commissie wilde de burger meer duidelijkheid bieden rond ‘panoramavrijheid’, maar de JURI-commissie stemde het voorstel weg. Van Bossuyt: “Wie een foto maakt van openbare gebouwen of bekende kunstwerken, zal nog steeds niet weten of hij zijn foto bijvoorbeeld op Facebook mag plaatsen. Ik vind dat de burger recht heeft op heldere regels.”

Tenslotte zou Europa online platformen verplichten een duur systeem te installeren om alle geüploade content voortdurend te monitoren en filteren om zo mogelijke inbreuken tegen het auteursrecht aan te pakken. Van Bossuyt: “Al deze hervormingsvoorstellen dreigen onze burgers en KMO’s hard te treffen. Bovendien dreigt Europa zo de intellectuele rijkdom van het internet drastisch te beperken. Ik wil dat de plenaire vergadering zich hierover uitspreekt vóórdat de onderhandelingen met de lidstaten van start gaan.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is