Europees Hof veegt Waals verzet tegen CETA van tafel

Door Geert Bourgeois op 30 april 2019, over deze onderwerpen: Ondernemen, Europese handel, Buitenlandse Zaken
CETA

“CETA is gered. Het Waals verzet is ongegrond. Met deze uitspraak blijkt ook het volledige moderne handelsbeleid van de Europese Unie op stevige fundamenten te rusten.” Vlaams minister-president Geert Bourgeois reageert tevreden op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HJEU) dat de oprichting van een investeringsrechtbank (ICS) in overeenstemming is met het EU-recht. De investeringsrechtbank is een onderdeel van het CETA- Handelsakkoord Een akkoord tussen twee of meer landen of regio’s, ter bevordering van de wederzijdse handelsstromen en vrijhandel. Daarin maken zij basisafspraken over de markttoegang en het wegwerken van handelsbarrières. In meer complexe handelsakkoorden wordt niet alleen onderhandeld over die handelsvoorwaarden zelf, maar bijvoorbeeld ook over een gemeenschappelijke markt of over investeringen. Sinds het Verdrag van Lissabon, dat eind 2009 in werking trad, is het onderhandelen en afsluiten van handelsakkoorden met partijen van buiten de EU een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada.

Positief oordeel

In september 2017 vroeg België om een advies van het Hof na verzet van Wallonie en Brussel tegen CETA. Die adviesaanvraag was deel van het interne Belgische akkoord dat bereikt werd tussen de federale en deelstaatregeringen in oktober 2016 voor de ondertekening van CETA. Het Hof oordeelt positief over de vier deelvragen.

  • Het Hof oordeelt dat het ICS in CETA voldoende waarborgen bevat, aangezien de bevoegdheden ervan strikt afgebakend zijn. Zulk gerecht kan enkel benadeelde investeerders schadeloos stellen en niet voorschrijven hoe het EU-recht in de EU moet worden uitgelegd. Voorts kan het Gemengd Comité uitleggingen van de bepalingen van de overeenkomst aannemen die bindend zijn en wordt er een beroepsprocedure ingevoerd.
  • Ten tweede is er geen schending van het algemene gelijkheidsbeginsel voor de toegang tot het gerecht.
  • Ten derde bevat CETA voldoende waarborgen voor het recht op toegang tot een onafhankelijk en onpartijdig gerecht, inclusief regels inzake de bezoldiging van de leden ervan.
  • Ten slotte is de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de leden gegarandeerd door regels over de benoeming en eventuele afzetting.

CETA onverwijld goedkeuren

Op die manier kan CETA eindelijk volledig in werking treden en wordt alle eventuele onzekerheid over de status ervan weggenomen. In een wereld met toenemende spanningen in de handelsrelaties en onzekerheden ten gevolge van de Brexit is deze uitspraak te verwelkomen. “Ik heb hier nooit aan getwijfeld omdat de ICS-rechters het EU-recht niet mogen interpreteren. Daarom is Vlaanderen ook doorgegaan met de goedkeuringsprocedure van CETA. Ik roep dan ook de andere deelstaatparlementen en de Europese lidstaten die op dit advies hebben gewacht op om - in navolging van het Vlaams parlement - CETA nu onverwijld goed te keuren”, besluit Geert Bourgeois.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is