In 2019 werden nieuwe Europese regels beslist om visbestanden en het mariene ecosysteem te beschermen. Daarbij werd ook een verbod ingevoerd om te vissen met elektrische pulskorren. Pulskorvisserij is een innovatieve manier van vissen, waarbij gebruik wordt gemaakt van kleine, elektrische stroomstoten onder water om platvis (voornamelijk tong en schol) op te schrikken en vervolgens in een sleepnet te vangen.

Nederland vocht verbod op pulskorvisserij aan, maar haalt bakzeil

Nederlandse vissers maken vaak gebruik van die intensieve vistechniek, ook wanneer zij vissen in onze wateren. In totaal hebben vandaag 84 schepen onder Nederlandse vlag toestemming om te mogen vissen met de pulstechniek. Nederland stapte daarom naar het Europees Hof om het verbod op pulskorvisserij aan te vechten. Het Hof sprak zich vandaag uit voor het behoud van het verbod.

Sander Loones: “Vlaamse vissers moeten eerlijk hun boterham kunnen verdienen”

Wij moeten onze Vlaamse vissers sterker beschermen, meent Kamerlid Sander Loones. “Zij hebben het recht om eerlijk hun boterham te verdienen, maar ze worden vandaag het slachtoffer van de oneerlijke concurrentie met Nederlandse vissers. Het Europese arrest is dus enorm belangrijk. Vanaf 1 juli 2021 is de wettelijke overgangsperiode afgelopen en geldt het verbod op pulskorvisserij. Een goede zaak dus voor onze Vlaamse vissers.”

Cathy Coudyser: “Vlaamse vissers dragen bij aan herstel visbestanden”

Een groot deel van de Nederlandse visserijvloot is uitgerust met die puls-technologie. De Nederlanders hebben daartoe een achterpoortje gebruikt in de Europese wetgeving. “Zo slagen ze erin om al enkele jaren onze Vlaamse Noordzee leeg te vissen”, klaagt Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser aan. “Onze Vlaamse vissers en reders hebben de voorbije jaren wél bijgedragen aan de verduurzaming en het herstel van de Noordzeebestanden. En met resultaat. Het is goed dat zij nu die extra steun krijgen van het Europese Hof.”