Europa wil sneller meer efficiëntie in de lucht

Door Mark Demesmaeker, Bert Wollants op 13 maart 2014, over deze onderwerpen: Europees Parlement, Luchtvaart
Vliegtuig

Om een ‘Eengemaakt Europees Luchtruim’ te realiseren, wil Europa sneller komaf maken met versnippering en voor meer directe vliegroutes zorgen. Dat moet de Europese luchtvaart veiliger en duurzamer maken en de Concurrentiekracht De mate waarin ondernemingen in het ene land kunnen concurreren met dezelfde ondernemingen in een ander land. Sinds 1996 bestaat er in België een wet om de concurrentiekracht te bewaken. Die stelt dat de Belgische loonkosten niet sneller mogen evolueren dan het gemiddelde van onze drie buurlanden. De CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) meet elk jaar of die doelstelling wordt gehaald. concurrentiekracht versterken.

"Aan de huidige versnippering hangt een enorm prijskaartje: naar schatting 5 miljard euro per jaar”, verduidelijkt N-VA-Europarlementslid Mark Demesmaeker. “Werken aan meer efficiëntie is noodzakelijk en komt alle betrokken actoren ten goede: de overheid, de luchtvaartsector en niet te vergeten: de passagiers."

"Door verstandig om te gaan met ons luchtruim kunnen we de vliegroutes verkorten en vertragingen verminderen. Zo beperken we kosten en emissies, terwijl er wel voldoende capaciteit overblijft en ook de dienstverlening verbetert”, vult N-VA-Kamerlid Bert Wollants aan. Een belangrijke positieve evolutie in het dossier is volgens hem ook de extra flexibiliteit. Die maakt het mogelijk om bijvoorbeeld op Benelux-niveau al sneller stappen te zetten, zoals de N-VA eerder ook al voorstelde in het federale parlement.

Het Europees Parlement wil ten slotte ook het toezicht op de luchtvaart verscherpen door de onafhankelijkheid te verhogen van de nationale luchtvaartautoriteit (bij ons BSA-ANS) ten opzichte van de luchtvaartnavigatiediensten (bij ons Belgocontrol).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is