Europa viseert kleine lidstaten

Johan Van Overtveldt

Europa werkt met twee maten en twee gewichten in zijn analyse van het fiscaal beleid in België. België zou het met een agressieve fiscale planning bedrijven makkelijk maken om belastingen te ontwijken. Minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt reageert verbaasd op de Europese kritiek. “Ik heb de indruk dat vooral kleine lidstaten in het vizier worden genomen”, zegt minister Van Overtveldt.

Groen licht van OESO De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), opgericht in 1961 als uitvloeisel van het Marshallplan, is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen hun gezamenlijke problemen op te lossen en hun internationaal beleid onderling af te stemmen. Om vergelijkende analyses te doen, verzamelt de organisatie ook statistische informatie. Die OESO-analyses zijn voor de N-VA een waardevolle basis om het beleid aan af te toetsen of het zelf mee vorm te geven. OESO

De Europese Commissie viseert in haar kritiek de notionele intrestaftrek. Maar die heeft minister Van Overtveldt net ingeperkt bij de hervorming van de vennootschapsbelasting. Daarnaast richt Europa zijn pijlen op de innovatieaftrek, een hervorming die er kwam op aanraden van de OESO, die er dan ook groen licht aan gaf. “Ondertussen zijn er grotere Europese landen die wél schadelijke fiscale regimes in stand houden. Ik stel me daar ernstige vragen bij”, besluit Johan Van Overtveldt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is