Europa neemt resolutie Assita Kanko rond vrouwenbesnijdenis op in zijn genderstrategie

Door Assita Kanko op 6 maart 2020, over deze onderwerpen: Welzijn, Europees beleid, Gelijke kansen
Europa en hamer

De Europese Commissie neemt Assita Kanko’s resolutie over vrouwenbesnijdenis op in haar strategie voor de gelijkheid tussen man en vrouw. Daarmee boekt Europarlementslid Kanko een nieuwe overwinning in haar strijd tegen genitale verminking bij vrouwen. “De strijd is bijlange nog niet gestreden, maar de beslissing van de Commissie is alvast een goede stap en motiveert me om deze problematiek op de agenda te houden."

Geen ver-van-ons-bed-show

Jaarlijks lopen wereldwijd drie miljoen meisjes het risico om besneden te worden. Ook in Europa komt genitale verminking nog voor, naar schatting lopen 180.000 meisjes risico. "Vrouwelijke genitale verminking is geen ver-van-ons-bedshow. Alleen al in België zelf loopt tot een kwart van de meisjes die afkomstig zijn uit landen waar deze praktijk gebeurt, risico op deze gruweldaad. Dat gaat over duizenden meisjes.”

Brede Europese steun

Begin februari diende Assita Kanko in het Europees Parlement een resolutie voor een Europese strategie om genitale verminking tegen te gaan. Die resolutie werd met brede steun goedgekeurd. "De Commissie zal extra maatregelen nemen om vrouwelijke genitale verminking en alle andere vormen van gendergerelateerd geweld te bestrijden. Het gaat specifiek over doeltreffende preventie, waarbij vooral onderwijs belangrijk is. De EU zal ook aanbevelingen doen voor de versterking van openbare diensten, preventie- en ondersteuningsmaatregelen en een betere toegang tot het rechtssysteem voor slachtoffers en potentiële slachtoffers.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is