Europa investeert te weinig in veiligheid en te veel in Turkije

Europa

In haar ontwerpbegroting voor het jaar 2018 plant de Europese Unie voor het eerst meer dan 160 miljard euro uit te geven: een historisch record. “Terwijl alle lidstaten het met minder moeten doen, is het voor de EU nog altijd meer, meer, meer. Hoe dat het draagvlak voor de Unie zal versterken, is mij een raadsel. Vooral omdat nog altijd veel te weinig in veiligheid zal worden geïnvesteerd”, betreurt Europees Parlementslid Sander Loones. “En de beslissing om 640 miljoen uit te keren aan Turkije in 2018 is pas echt onuitlegbaar. Ik ga ervan uit dat om die reden alleen al, ook de andere Europarlementsleden op de rem zullen gaan staan, samen met de N-VA.”

“Het is de plicht van Europa om samen met de lidstaten een beleid uit te stippelen dat onze burgers zo veel mogelijk tegen terreur beschermt”, stelt Loones. “Die prioriteit zien wij echter niet terug in deze begroting.” Zo voorziet de Europese Commissie in 2018 slechts 2,2 procent van het totale budget voor veiligheidsmaatregelen. “Dat is ruim onvoldoende. Als je de maatregelen om het asielbeleid te versterken erbij optelt, kom je nog maar aan 8,2 procent van het totale budget”, rekent Loones voor.

Ondertussen blijft Europa veel geld geven aan Turkije: 640 miljoen euro toetredingssteun, waaronder een budgetverhoging tot 217 miljoen euro voor steun aan politieke hervormingen. “Aan wie zal de EU dat geven?”, vraagt Loones zich af. “Dat verdwijnt toch gewoon in de Turkse autocratische vergeetput. Het zijn uitgaven die Europa veel beter kan gebruiken om zijn eigen grensbewaking te versterken.”

Grote meerwaarde bieden

“De voorgestelde ontwerpbegroting spaart opnieuw de kool en de geit”, stelt Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt vast. “Het toepassen van de kaasschaafmethode is allerminst voldoende. Wat wij wel nodig hebben is een Unie die echte keuzes durft te maken en bij voorrang investeert in die zaken waar ze een grote toegevoegde waarde kan leveren.” Als voorbeeld haalt zij het educatieve uitwisselingsprogramma Erasmus+ aan, dat een budgetstijging kent van 9,5 procent tegenover 2017. “Voor jonge mensen zijn training en onderwijs belangrijk voor hun ontwikkeling en hun kansen op de arbeidsmarkt. Bovendien is Erasmus+ als investering doeltreffender op lange termijn, wanneer je het vergelijkt met de initiatieven die de EU neemt om de jeugdwerkloosheid te verlichten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is