Europa doet voorzichtige aanzet tegen sociaal misbruik in transportsector

Vrachtwagen

De Europese Commissie wil de lidstaten verplichten meer en strenger te controleren tegen sociaal misbruik in de transportsector. “Het belang voor Vlaanderen van de voorgestelde maatregelen is immens”, zegt Europarlementslid Mark Demesmaeker. “De Vlaamse transportsector is goed voor 5,3 procent van de werkgelegenheid en creëert een toegevoegde waarde van 9,2 procent op het Vlaamse Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. bbp . Onze transporteurs smeken om meer controles, die de rotte appels uit de markt moeten pikken.” Zijn collega Helga Stevens betreurt wel dat het nieuwe pakket aan maatregelen niets verandert aan de sociale zekerheidsregels, die erg bepalend zijn voor de Concurrentiekracht De mate waarin ondernemingen in het ene land kunnen concurreren met dezelfde ondernemingen in een ander land. Sinds 1996 bestaat er in België een wet om de concurrentiekracht te bewaken. Die stelt dat de Belgische loonkosten niet sneller mogen evolueren dan het gemiddelde van onze drie buurlanden. De CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) meet elk jaar of die doelstelling wordt gehaald. concurrentiekracht van die sector: “Willen we een eerlijk speelveld creëren, dan moet Europa die regels durven herzien.”

“We moeten effectief een einde maken aan de sociale wantoestanden die voor onveilige en mensonterende toestanden zorgen op onze wegen en parkings”, bevestigt Demesmaeker. “Bovendien kunnen onze Vlaamse transporteurs nauwelijks het hoofd boven water houden door de oneerlijke concurrentie uit Centraal- en Oost-Europa.”

Cabotage verder inperken

Een belangrijke bron van onvrede zijn de wantoestanden met cabotage: het vervoer van goederen waarbij zowel de laad- als losplaats zich in hetzelfde land bevindt, maar dat uitgevoerd wordt door een bedrijf uit een ander land. Een Slovaakse transporteur die vracht vervoert tussen Gent en Antwerpen is een concreet en reëel voorbeeld. “De huidige beperking op cabotage, drie ritten per zeven dagen, is nauwelijks controleerbaar en werkt duidelijk misbruik in de hand”, aldus Demesmaeker. “De Commissie wil cabotageritten daarom tot vijf dagen beperken. Dat moet de controle vereenvoudigen en gesjoemel met papieren makkelijker blootleggen. Ook kan dit bijdragen aan een beter evenwicht tussen een eerlijke arbeidsmarkt en efficiënt transport. Een correct cabotagesysteem is bovendien goed voor het milieu: het zorgt ervoor dat trucks minder kilometers zonder vracht rijden en dus minder CO2 uitstoten.”

Postbusfirma’s aanpakken

Daarnaast doet Europa een belangrijke aanzet tegen het opzetten van zogenoemde postbusfirma’s, die hun zetel(s) in het buitenland vestigen maar daar geen activiteiten uitoefenen. “Zo ontwijken heel wat oneerlijke transporteurs de Belgische sociale- en arbeidsregels. Nu eist de Commissie dat de transportbedrijven gevestigd zijn in het land waar zij hun bedrijfsactiviteiten effectief uitoefenen. Dat is een stap in de goede richting,” besluit Demesmaeker, “maar ik wil eerst afwachten hoe alles precies geïmplementeerd wordt. Veel hangt immers ook af van een degelijke samenwerking tussen de lidstaten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is