EU stemt over grenscontrole in de Schengenzone

Door Helga Stevens op 28 november 2018, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Europees beleid, Veiligheid
Helga Stevens

“Zeggenschap over onze eigen grenzen in uitzonderlijke situaties is noodzakelijk om intern orde op zaken te houden.” Europarlementslid Helga Stevens ziet het nut van interne grenscontroles in de Schengenzone als tijdelijke maatregel. Het Europees Parlement bepaalt donderdag zijn positie over een aanpassing van de regels. Tegelijkertijd betreurt Helga Stevens dat “een onevenredige instroom van illegale migranten” niet als bijkomende grond voor grenscontroles werd toegevoegd.

Tijdelijke maatregel

Interne grenscontroles kunnen ingevoerd worden in geval van een ernstige bedreiging voor de openbare orde of de interne veiligheid. De voorwaarden zijn strikt: men houdt rekening met proportionaliteit en er is een beperking in de tijd. De herinvoering van grenstoezicht is dus een uitzonderlijke, tijdelijke maatregel.

Ingekorte duurtijd

De Europese parlementsleden stemmen donderdag over een rapport dat de duurtijd van interne grenscontroles significant inkort ten opzichte van het voorstel van de Europese Commissie en de administratieve procedures verzwaart. Interne grenscontroles worden op die manier veel moeilijker gemaakt. En dat terwijl het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie net de lidstaten wou tegemoetkomen en voorzag om de maximale duurtijd aanzienlijk te verlengen.

Impact beperken

“Zodra wij geconfronteerd worden met een bedreiging of met ongecontroleerde massamigratie naar ons land, moeten wij onmiddellijk en voor zolang als nodig, de herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen kunnen inroepen. Als dat op een gerichte manier gebeurt, blijft de economische en maatschappelijke impact voor onze burgers beperkt”, meent Helga Stevens. Zweden, Frankrijk, Duitsland, maar ook België pasten al tijdelijke grenscontroles toe.

Inbreuk op soevereiniteit

Wel betreurt Europarlementslid Stevens dat “een onevenredige instroom van illegale migranten” niet als bijkomende grond voor grenscontroles werd toegevoegd. Zo zou het mogelijk zijn grenzen te controleren als bepaalde lidstaten hun Dublin- of solidariteitsverplichtingen niet nakomen, ook al is onze veiligheid niet in het gedrang. “Het rapport maakt het lidstaten zeer moeilijk om zelf in te grijpen wanneer de EU of andere lidstaten hun verantwoordelijkheid niet opnemen. Dit is een inbreuk op de soevereiniteit van de lidstaten en dus stemmen wij tegen,” reageert Helga Stevens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is