Ethische code voor ontwikkelingssamenwerking

Door Rita Bellens, An Capoen op 25 juni 2018, over deze onderwerpen: Ontwikkelingssamenwerking
ontwikkelingssamenwerking

Vandaag buigt de Kamercommissie Buitenlandse Zaken zich over de heikele kwestie van grensoverschrijdend gedrag in de ontwikkelingssamenwerking. Een problematiek die N-VA-Kamerleden Rita Bellens en An Capoen nauw aan het hart ligt: “Met het recente incident bij Artsen zonder Grenzen in het achterhoofd willen wij het debat hierover voeren. Van ngo’s die met belastinggeld in fragiele omgevingen werken eisen wij onberispelijk gedrag.”

Zonder consequenties

In april legde de N-VA daarom een resolutie neer die een ethische gedragscode voorschrijft, niet enkel voor de ngo’s, maar voor alle actoren van de internationale samenwerking. Rita Bellens: “Kort nadat we ons plan lanceerden, kwam de bevoegde minister in samenwerking met de sector met een eigen voorstel. Dat integriteitscharter ligt in lijn met het ontwerp van de N-VA, maar schiet tekort op een aantal punten. Denk aan het beperktere toepassingsgebied, het overmatige vertrouwen in zelfregulering, het gebrek aan een centraal meldpunt, geen informatiedoorstroom naar het parlement en vooral dat het breken van het charter voor de ngo’s zonder consequenties zal zijn.”

Goede basis

“Met de gedachtewisseling vandaag wensen we niet het integriteitscharter van de minister te verwerpen. Het is er nu eenmaal en werd al door de meerderheid van ngo’s ondertekend. Voor ons vormt het een goede basis om verder te bouwen, in een strijd tegen alle vormen van laakbaar gedrag in de ontwikkelingssamenwerking. De inzet van onze partij zal een aanscherping zijn, een verstrenging dat van het charter meer dan een blaadje vol handtekeningen maakt. We hopen hier bij de coalitiepartners ook steun voor te vinden,” besluit Rita Bellens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is