Het loopt al een tijdje fout met het nieuwe systeem voor huurtoelagen in Brussel. Ondanks verschillende waarschuwingen bleef bevoegd staatssecretaris Ben Hamou (PS) vasthouden aan de invoeringsdatum van 1 oktober 2021, terwijl het instrument om deze toelagen te verwerken pas klaar was vanaf 8 juli 2022. “De staatssecretaris is veel te laat in actie geschoten en heeft het dossier fout behandeld, waardoor 12.000 kwetsbare gezinnen het geld niet kregen waar ze recht op hadden”, aldus Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre.

Loze belofte

“Ondertussen tellen we al duizenden onverwerkte aanvragen en onbetaalde toelagen, een deuk in het imago van de administratie en alsmaar meer frustratie en demotivatie bij zowel burgers als medewerkers van de administratie. De belofte van Hamou om dit tegen deze zomer in orde te krijgen, bleek alvast loos”, zegt Mathias. Hij voegt er ook aan toe dat er ook sprake is van ernstige schendingen van de Europese privacywetgeving, wegens de link met een cloudplatform dat uitgebaat wordt door Amerikaanse bedrijven.

Klokkenluider

“Ten slotte merk ik dat de algemene werking van Brussel Huisvesting geen onderdeel uitmaakte van deze audit. De beweringen van de klokkenluider over onder andere het disfunctioneren van de directie, het gebrek aan competentie binnen de dienst, de aanpassing van de ongunstige evaluatie van de directeur-generaal en het onrechtmatig ontslag van de klokkenluider werden dus niet eens onderzocht. Ik pleit dan ook alsnog voor een aanvullende externe audit naar de werking van deze administratie”, besluit Vanden Borre.