1 boete in 4 jaar

Kamerlid Vermeulen bestudeerde de statistieken van het aantal geregistreerde overtredingen voor fietsverlichting voor de periode van 2014 tot 2017 per provincie. In die periode schommelen de cijfers nauwelijks. Daarnaast valt het beperkte aantal boetes in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onmiddellijk op. Zo werd er in de provincie Namen de afgelopen vier jaar welgeteld één boete uitgeschreven voor rijden zonder fietsverlichting. In de provincie Henegouwen gaat het over 29 boetes in vier jaar tijd, terwijl Vlaamse provincies met minder inwoners zoals Vlaams-Brabant (3.928) en West-Vlaanderen (4.462) tot 150 keer meer boetes uitschrijven. Als we naar de totalen kijken zien we dat  98,8 procent van alle boetes voor fietsen zonder licht in Vlaanderen worden uitgeschreven. In Brussel is dit 0,9 procent, in Wallonië 0,3 procent.

Mentaliteitsverschil

Volgens Kamerlid Vermeulen moet de verklaring voornamelijk gezocht worden in een mentaliteitsverschil tussen Nederlandstalige en Franstalige politiemensen. “Het is mogelijk dat er in Vlaanderen meer met de fiets gereden wordt, maar dat kan deze sterke verschillen nooit verklaren. Bij andere statistieken met opvallende regionale verschillen wordt vaak een verklaring gezocht in infrastructurele oorzaken, zoals het aantal flitspalen. Dat lijkt hier niet op te kunnen gaan. Wel is het zo dat wij in Vlaanderen, zeker de laatste jaren, sterk hebben ingezet op een veiligheidscultuur. Zowel vanuit de lokale als regionale overheden zijn er acties ondernomen om fietsers bewust te maken van de gevaren. Ook in de programmapunten van veel lokale Vlaamse partijen werd er gevraagd voor meer controle door de politie, het is dus een breed gedragen thema in Vlaanderen”, zegt Brecht Vermeulen.

Verkeersveiligheidsfonds naar Vlaanderen

Om het probleem op een structurele wijze op te lossen, stelt het Kamerlid Vermeulen voor om de verdeling uit de verkeersveiligheidsfonds te herbekijken. “Hoewel het hier om een relatief klein totaalbedrag gaat (een bekeuring voor rijden zonder fietsverlichting bedraagt 58 euro), is het probleem symptomatisch. Vlaanderen en zijn lokale besturen doen inspanningen om deze gevaren aan te pakken. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de geïnde gelden naar Vlaanderen terugvloeien om deze sensibiliseringscampagnes te bekostigen”, besluit Vermeulen.
 

  2014 % 2015 % 2016 % 2017 % gem. 2014-2017 gem. %
Vlaanderen 5206 99,0% 4219 98,1% 5222 99,0% 4985 98,7% 4908 98,8%
Brussel Hoofdstad   31  0,6%   60  1,4%   45  0,9%   51  1,0%   47  0,9%
Wallonië   20  0,4%   20  0,5%    6  0,1%   13  0,3%   15  0,3%
TOTAAL 5257   4299   5273   5049