En de konten, zij draaiden

Door Ben Weyts op 22 mei 2010, over deze onderwerpen: Zesde staatshervorming, N-VA

Wat een rare vergelijking maakt sp.a-boegbeeld Johan Vande Lanotte toch? Als de drie FDF-burgemeesters uit de Vlaamse faciliteitengemeenten niet kunnen benoemd worden, dan moet Vlaams minister Geert Bourgeois ook 17 burgemeesters uit Halle-Vilvoorde maar sanctioneren.

Kandidaat Vande Lanotte plaatst twee totaal verschillende situaties op gelijke voet.  Het is niet omdat het in beide gevallen om protesterende burgemeesters gaat dat een en dezelfde maatregel zich opdringt.

De Vlaamse burgemeesters baseren hun protest op de Grondwet, op de uitspraak van het Grondwettelijk Hof en zelfs op de premier van dit land die zelfs ook in de Franstalige pers durft toegeven dat de verkiezingen wettelijk zijn maar wel tegen de Grondwet?

Kan kandidaat Vande Lanotte eens duiden welke gezagsorganen de drie balorige Franstalige kandidaat-burgemeesters achter zich hebben staan? Zij durven niet eens naar de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State of een andere rechtbank stappen tegen de schorsing van hun benoeming, eenvoudigweg omdat ze weten dat ze in het ongelijk gesteld zullen worden.

Daarenboven dient er op gewezen dat de sp.a in het Vlaams parlement bij herhaling het standpunt heeft verdedigd dat er door de Vlaamse regering en de minister van Binnenlandse Aangelegenheden niet mag opgetreden worden tegen burgemeesters die hun medewerking weigeren te verlenen aan de organisatie van verkiezingen, vanwege de niet-splitsing van B-H-V. De sp.a heeft in het Vlaams parlement niet alleen een resolutie in die zin goedgekeurd, maar ook zelf mee ingediend. Ook regeerverklaringen in die zin, heeft de sp.a steeds enthousiast goedgekeurd.

Maar kijk, nu plots voor de federale verkiezingen draaien enkele socialisten de kont. Richting PS?

De N-VA steunt daarentegen volmondig de boycot- en protestacties tegen de huidige ongrondwettige verkiezingen. In dat kader betreuren wij uitermate dat de burgemeesters door hun eigen ministers en/of partijtop in de steek gelaten worden.

Ik roep al die burgemeesters en alle andere CD&V’ers en Open Vld’ers uit Halle-Vilvoorde die op 13 juni verkozen raken, dan ook op om voortaan ook in het parlement consequent te zijn. En dus voortaan ook in het federale parlement elke gelegenheid te baat nemen om de splitsing van B-H-V te stemmen of minstens dichterbij te brengen.

In het zonet ontbonden parlement hebben sommige burgemeesters immers verschillende kansen om de splitsing van B-H-V dichterbij te brengen aan zich voorbij laten gaan.  Initiatieven die ik nam om de splitsing te agenderen werden zelfs gewoon weggestemd. Ook nog vlak voor de ontbinding van het parlement onthielden CD&V en Open Vld zich ten aanzien van mijn resolutie die minister Turtelboom opriep om het arrest van het Grondwettelijk Hof na te leven en de juridische onduidelijkheid op te heffen door de verkiezingen te organiseren met een gesplitste kieskring B-H-V.

Van de betrokken parlementsleden uit Halle-Vilvoorde heb ik altijd begrepen dat dit stemgedrag was ingegeven door partijloyauteit. Waarvoor nog enigszins begrip. 
Vandaag blijkt evenwel dat de loyauteit maar in één richting gaat.

Niets mag de CD&V’ers en Open Vld’ers uit Halle-Vilvoorde er dus nog van weerhouden om in het volgende parlement voortaan consequent te stemmen vóór de splitsing van B-H-V.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is