Eiercrisis: eindelijk duidelijkheid

Door Rita Gantois, Jan Vercammen op 10 augustus 2017, over deze onderwerpen: Landbouw, Voedselveiligheid
eieren

Samen met de top van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) hebben de bevoegde ministers Maggie De Block (Open Vld) en Denis Ducarme (MR) uitleg gegeven over de besmetting met het luizenmiddel fipronil bij een aantal Belgische eierbedrijven. Kamerleden Rita Gantois en Jan Vercammen zijn tevreden dat er eindelijk duidelijkheid is: “De volksgezondheid was nooit in gevaar, en fraude is opgespoord. Het systeem heeft dus gewerkt.”

Het FAVV speelde open kaart voor de gemengde Kamercommissie Volksgezondheid en Landbouw. Uit de gedetailleerde tijdslijn blijkt dat een Vlaams voedingsbedrijf de kat de bel heeft aangebonden bij een zogenoemde autocontrole, die de voedingssector zelf organiseert en waar een strenge meldingsplicht geldt. Op vrijdag 2 juni heeft het bedrijf de besmetting aan het FAVV gemeld en op zaterdag 3 juni was er meteen een verhoor met de betrokken pluimveehouder en een blokkering van alle gecontamineerde eieren.

Stroeve gegevensuitwisseling

Het onderzoek naar de bron van de besmetting brengt het FAVV op het spoor van het Nederlandse bedrijf Chickfriend. De gegevensuitwisseling met Nederland verloopt echter stroef. Geen enkele test van het FAVV zelf brengt bovendien concentraties fipronil aan het licht die hoger zijn dan de referentiewaarde en dus een gevaar betekenen voor de volksgezondheid. Volgens minister De Block is die veiligheidsdrempel berekend op een kind van acht maanden dat twee eieren per dag eet.

Pas midden juli kwam het dossier in een stroomversnelling door tips die naar het Belgische bedrijf Poultry Vision leidden, dat naar alle waarschijnlijkheid de bron van de fraude is. Op dat moment werd ook het federaal parket ingeschakeld en de andere EU-lidstaten op de hoogte gebracht.

Sereniteit behouden

“Onze pluimveehouders hebben getoond dat ze de zelfcontrole ernstig nemen, maar zij moeten nu de enorme schade dragen van één malafide figuur”, betreurt Gantois. “Zij zijn ook de slachtoffers van de paniekzaaierij die er nu gebeurt vanuit bepaalde politieke hoek.” Volgens Vercammen heeft het FAVV bewezen dat het zijn werk goed gedaan heeft: “Misschien niet snel genoeg, maar wel goed. De werking van het agentschap op de schop nemen, is er dan ook fel over. We moeten hier onze sereniteit behouden”, besluit hij.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is