Eenvoudigere en veiligere arbeidsmigratie met de ‘permis unique’

Door Theo Francken op 28 februari 2018, over deze onderwerpen: Werken, Migratie, Verandering
werken

Buitenlandse werknemers die in België willen verblijven om te werken krijgen voortaan één gecombineerde vergunning. De federale regering en de gewesten sloten daarover een samenwerkingsakkoord. Met de ‘permis unique’ stelt België zich in regel met de Europese wetgeving. “De gecombineerde vergunning maakt de procedure eenvoudiger voor werknemer en werkgever. Daarnaast wordt het makkelijker te controleren of een Migrant Een persoon die zijn land verlaat om naar een ander land te trekken, met het doel er langdurig of definitief te verblijven. De term maakt geen onderscheid op basis van migratiemotieven: het kan gaan om arbeidsmigranten, maar ook om vluchtelingen e.a. migrant legaal in het land is en of hij toegang heeft tot de arbeidsmarkt”, legt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken uit.

Versnipperde bevoegdheden

Europa legt de lidstaten op om slechts één titel af te leveren aan buitenlandse werknemers, die zowel het verblijf als het aspect werk regelt. In België niet zo simpel, want de bevoegdheden zitten verspreid over federaal en gewestelijk niveau. Arbeidsmigratie is gewestelijk, terwijl verblijf federaal geregeld is. “Intensief overleg heeft geleid tot een akkoord dat een vereenvoudiging inhoudt voor de buitenlandse werknemer die actief wil bijdragen aan onze samenleving”, zegt staatssecretaris Francken.

Grondig screenen

Concreet moet de werknemer zijn aanvraag indienen bij het bevoegde gewest. Binnen de tien dagen controleert het gewest de volledigheid van het dossier. Een kopie van het dossier gaat naar de Dienst Vreemdelingenzaken, die 60 dagen krijgt om te beslissen over het verblijfsrecht. “Die doorlooptijd is kort genoeg om de concurrentiepositie van onze bedrijven niet in gevaar te brengen, maar lang genoeg om aan de Dienst Vreemdelingenzaken de tijd te geven om alle dossiers grondig te screenen op veiligheid”, besluit Theo Francken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is