ECR-fractie blijft verenigd voor eurorealisme gaan

Europees Parlement

De ECR De N-VA is lid van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR, European Conservatives and Reformists), een conservatieve, eurorealistische fractie in het Europees Parlement. De N-VA deelt hun realistische kijk op het Europese project en pleit eveneens voor een correcte en doorgedreven toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. Zo moeten we ons durven afvragen of we bepaalde Europese initiatieven niet beter overlaten aan de lidstaten. De N-VA herkent zich ook in de klemtonen die de ECR legt op sociaal-economisch vlak. Sinds de verkiezingen van 2014 is de ECR de derde grootste fractie in het Europees Parlement. ECR -fractie in het Europees Parlement, waarin de N-VA zetelt samen met de Britse Conservatieven, zet haar huidige werking en aanpak voort en blijft een sterk veranderingsverhaal voor de EU uitdragen. Daarom stemt zij ook tegen een resolutie waarin de vier eurotraditionele fracties pleiten voor een apart budget voor de eurozone, een nieuw rondje institutionele hervormingen en een verdragswijziging.

“Een meerderheid van de Britse kiezers heeft voor een exit uit de Europese Unie gestemd, omdat zij zich niet thuis voelt in een club die de asielcrisis desastreus aanpakt, die onze veiligheid onvoldoende garandeert en die zich nog te veel verliest in bureaucratische regelneverij. Dat ongenoegen leeft ook in vele andere Europese lidstaten. In het Europees Parlement is het net de ECR-fractie die dezelfde analyse maakt”, stelt de N-VA-delegatie vast.

Verandering op het terrein

“De fractie is ervan overtuigd dat deze wake-upcall voor Europa moet worden aangegrepen om onze vraag voor een hervorming van de EU nog meer kracht bij te zetten. Wij focussen dus op de veranderingen die de Europeanen terecht eisen, en niet op de politieke spelletjes die de traditionele Europese partijen willen spelen. Daarom stemmen wij vandaag ook tegen een resolutie die de vier eurotraditionele fracties voorleggen.” Daarin pleiten zij voor een apart budget voor de eurozone, een nieuw rondje institutionele hervormingen en een verdragswijziging. “Dat zijn voorstellen waar de burgers vandaag echt niet op zitten te wachten. In crisistijden moeten politici niet met zichzelf bezig zijn en zich niet verliezen in grote structuurdiscussies, maar zorgen dat er op het terrein verandering komt.”

N-VA behoudt sterke eigen stem

De ECR-fractie is vandaag de derde grootste fractie van het Europees Parlement, na de christendemocraten en de socialisten. De fractie telt nu 74 leden met delegaties uit 18 lidstaten en is vandaag groter dan ze was toen de N-VA toetrad. “De fractie zal allicht aan politiek gewicht inboeten wanneer de Britten na de exit-onderhandelingen de EU verlaten. Maar wie denkt dat met het vertrek van de Britten ook onze hervormingsplannen en onze ideeën zullen verdwijnen, die dwaalt”, aldus de N-VA. De positie van de N-VA in het Europees Parlement blijft ongewijzigd. “Binnen de ECR-fractie hebben wij duidelijke afspraken gemaakt. Wij bepalen zelf onze stemhouding en behouden alle vrijheid om de Vlamingen te verdedigen in het Europees Parlement. Vandaag en in de toekomst zal dat altijd de garantie zijn die de N-VA biedt: een sterke eigen stem in Europa. Tegelijk blijven wij samenwerken met partners die onze hervormingsvisie steunen. De relatie die we tot op vandaag met Londen hebben opgebouwd, zal ook in de toekomst erg belangrijk blijven. Het VK is vandaag de vierde handelspartner van Vlaanderen, goed voor duizenden jobs. Die jobs mogen niet op de helling worden gezet.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is