Economische kroonjuwelen in corona-moeilijkheden beschermen tegen buitenlandse overname

buitenlandse handel

“De coronacrisis heeft een enorme impact op onze economie en heeft veel van onze bedrijven  tijdelijk verzwakt. Onze overheid moet hen in deze crisistijd verzorgen én beschermen.” N-VA-Kamerlid Katrien Houtmeyers stelt voor om in navolging van Spanje en Duitsland maatregelen te nemen om tijdelijk onze strategische sectoren te beschermen en sleutelbedrijven te vrijwaren van een buitenlandse overname.

Oog voor strategische sectoren

Europarlementslid Johan Van Overtveldt en Vlaams Parlementslid Axel Ronse sluiten zich daarbij aan. “De federale overheid moet zo snel mogelijk actie ondernemen om onze bedrijven te beschermen en klaar staan om bij te springen wanneer deze ondernemingen extra kapitalisatienoden hebben. We moeten oog hebben voor onze eigen strategische sectoren en voorkomen dat buitenlandse spelers omwille van de huidige economische crisis en volatiliteit van de markt, deze bedrijven voor een prikje kunnen overnemen.” 

Buitenlandse hold-up vermijden

In een globale crisis als de huidige zullen andere landen niet twijfelen om hun strategische sectoren te beschermen. Wij als kleine speler moeten nu in actie schieten om te voorkomen dat onze bedrijven door buitenlandse opkopers worden overgenomen en we na de crisis beseffen dat we enkele economische leeuwen uit onze handen hebben laten glippen. De parlementsleden willen dan ook dat de uitwerking daarvan prioritair op de agenda komt van de economische relance groep. We moeten absoluut een buitenlandse ‘hold-up’ op onze kroonjuwelen vermijden.

Strategische bedrijven verankeren

 “Net zoals we onze strategische bedrijven moeten beschermen, is het fundamenteel om na de coronacrisis het debat te openen over de productiefaciliteiten van verschillende strategische sectoren op Europese bodem. Dit debat is broodnodig om de productiecapaciteit van deze strategische bedrijven te verankeren in Europa zeker met oog op een toekomstige crisis”, besluiten Houtmeyers, Van Overtveldt en Ronse.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is