In 2019 werd besloten om SkyGuardian-drones aan te schaffen. Dat zijn onbemande vliegtuigen die tegen een beperkte kost erg lang en vrij hoog in de lucht kunnen vliegen. Toenmalig minister van Defensie Vandeput (N-VA) nam de optie om er bommen te kunnen onder hangen. De drones zijn daar uitermate voor geschikt.

Deze regering sluit echter deze deur omwille van ethische redenen. Een misplaatste schroom die stamt uit een verkeerd begrip van deze systemen. Op de linkerzijde verwarren ze de inzet van bewapende drones met het gebruik van zogenaamde killer-drones die zelf hun doelwitten selecteren en aanvallen zonder menselijke interferentie.

In Nederland kijkt men wel naar de ontwikkelingen in Oekraïne en steunt een ruime meerderheid de bewapening van de Nederlandse drones van het type MQ-9 Reaper (het broertje van onze MQ-9B SkyGuardians). Een meerderheid in de Tweede Kamer was het er vorige week al over eens dat de onbemande drones van de krijgsmacht met wapens worden uitgerust.

“De militaire technologie gaat met rasse schreden vooruit. Heel de wereld heeft nu de waarde en mogelijkheden van drones gezien in Oekraïne. Daarom moeten we niet alleen het volle potentieel van onze drones volledig benutten, maar ook verder kijken en eventueel kleinere systemen, zoals Switchblades of Harop aan te kopen. En misschien nog belangrijker: hoe we ons hiertegen kunnen verdedigen, want of dit land ze nu heeft of niet, onze tegenstanders zullen ze zeker gebruiken’’, aldus Buysrogge.

Peter Buysrogge diende vorig jaar al een resolutie in en zal aandringen op een snelle afhandeling ervan.