“De inwoners van je gemeente samenbrengen rond een gevarieerd en bij voorkeur Nederlandstalig muzikaal programma en zo, met een financieel duwtje in de rug van de overheid, het feest van de Vlaamse Gemeenschap vieren… Ik kan het alleen maar van harte aanbevelen aan dat kwart van de Vlaamse gemeenten dat nog niet deelneemt aan Vlaanderen Feest!”

En wat de cijfers betreft: in 2017 bedroeg de werkingssubsidie aan de vzw Vlaanderen-Europa 767.294,16 euro. Daarmee werd aan 226 Vlaamse steden en gemeenten een tussenkomst uitbetaald. Voor 2018 stelden zich 238 Vlaamse steden en gemeenten kandidaat voor een tussenkomst. Een lichte stijging dus. Ook 9 van de 19 Brusselse gemeenten deden een beroep op een tussenkomst, en 3 van de 6 faciliteitengemeenten. Naast de steden en gemeenten kunnen ook lokale buurt- of verenigingsinitiatieven in aanmerking komen voor een feestcheque tot 170 euro. In 2017 werden er daarvan 1037 uitgekeerd voor een totaalbedrag van 168.615 euro.